Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine (NSSNM) raspisao je Konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova-Kolarova“ za najbolji medijski rad o slovačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji.

Nagrada se dodeljuje za medijski rad koji se bavi životom slovačke zajednice u Srbiji, a objavljen je na bilo kom jeziku osim slovačkog. Cilj konkursa je promocija i povećanje vidljivosti aktivnosti slovačke narodnosti u Srbiji. Svake godine dodeljuje se jedna nagrada za najbolji rad u štampanim medijima, na radiju, televiziji ili medijima koji koriste nove tehnologije. Nagrada se sastoji od dve diplome (za medijsku kuću i autora) i novčanog iznosa od 250 evra u dinarskoj protivvrednosti (za autora).

Konkurs je otvoren do 31. maja 2013. godine.

  • Radovi koji se prijavljuju na konkurs moraju biti objavljeni ili emitovani u protekloj godini (od 31. maja 2012. do 31. maja 2013.).
  • Svaki novinar/ka ima pravo da pošalje najviše tri priloga.
  • Uz radove koji su na jezicima ostalih naroda i nacionalnosti treba poslati prevod na slovački ili srpski jezik.
  • Štampani radovi se šalju kao isečak ili skenirane kopije u .PDF formatu na kojima se jasno vidi logo novina, potpis autora i datum objavljivanja, radijski prilozi u MP3 formatu, televizijski kao DVD u formatu pogodnog za čitanje u Windows Media Player-u, internet prilozi u .PDF ili DVD formatu uz priloženu adresu stranice internet prezentacije rada. Uz prijavu za TV i radio prilog potrebno je poslati i potvrdu redakcije, potpisanu od strane urednika ili direktora, kada je i gde prilog emitovan.

Prijavu na konkurs može poslati redakcija ili pojedinac poštom na adresu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine sa naznakom Za novinarski konkurs (NSSNM, Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, 21000 Novi Sad).

O nagradi odluku donosi stručni žiri koga imenuje Odbor za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Svi novinari koji učestvuju na konkursu ustupaju prava na objavljivanje svojih radova na sajtu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

www.rada.org.rs

Prijava (doc)