Stipendije Milena Jesenska 2012/2013

Program nudi novinarima iz Evrope odmor od svojih svakodnevnih profesionalnih dužnosti i vreme za istraživanja na temu sopstvenog izbora.

Mogu se prijaviti i kandidati iz Turske, Gruzije, Jermenije i Azerbejdžana.
Mole se kandidati da podnesu svoje predloge na jednu od glavnih naučnih oblasti na IWM (više detalja).

Poziv je usmeren ka novinarima koji prate kulturu u najširem smislu, međutim, radovi kandidata se takođe mogu baviti društvenim pitanjima, relevantnim evropskim temama.

Prijave novinara početnika ili studenata biće odbijene.

Stipendisti će provesti tri meseca u Beču, na Institutu za društvene nauke (IWM). Oni će dobiti stipendije od 7.630 evra, a biće im obezbeđena kancelarija, pristup Internetu i svi uslovi za istraživanje. Grantovi za putovanja u iznosu do 1.820 evra mogu biti isplaćeni za istraživanje u susednim zemljama.

Prijava mora da sadrži:

  • formular za prijavu molimo da preuzmete sa IWM sajta ili zatražite faksom na broj: +4313135860 ili putem e-maila: fellowships@iwm.at
  • koncizni predlog projekta na engleskom jeziku
  • Curriculum Vitae, uključujući listu publikacija

Više informacija na sajtu IWM

Krajnji rok za prijavu je 10. april 2012. godine.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u