Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije, MC Newsletter...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Konkurs za trenera iz oblasti medijskog menadžmenta

Projekat „Podrška medijima u oblasti evropskih integracija“

raspisuje oglas za

Trenera iz oblasti medijskog menadžmenta

Od kandidata se očekuje najmanje 5 godina radnog iskustva u obučavanju na teme iz oblasti menadžmenta, posebno opštih veština menadžmenta, predvodništva, ljudskih resursa, motivacije i zadržavanja zaposlenih u vreme recesije. Poželjno je i iskustvo u saradnji sa medijima. Neophodno je da kandidati tečno govore engleski jezik, da su dobri u interakciji sa drugim članovima tima kao i da budu spremni da putuju. Realizacija radnog angažmana će biti tokom septembra i početkom oktobra 2010. Prijave sa motivacionim pismom i biografijom, uključujući kontakt informacije osoba koje se navode kao preporuka za kandidata, poslati na e-mail adresu maja@eumediafund.rs najkasnije do 2. jula. Samo kandidati koji prođu u uži izbor će biti kontaktirani.

Projekat „Podrška medijima u oblasti evropskih integracija“ finansira Evropska unija, upravlja Delegacija Evroske unije u Republici Srbiji, a realizuje BBC World Service Trust.