Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Svakog drugog petka

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Aktuelni konkursi za novinare, urednike, fotoreportere, medijske kuće...

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

Konkurs je raspisalo Ministarstvo Kulture Republike Srbije, Sektor za medije. Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina.

Cilj konkursa je ostvarivanje prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška izdavanju bar jednog štampanog glasila na manjinskim jezicima i proizvodnja i distribucija audio i audiovizuelnih radova na manjinskim jezicima.

Opšti uslovi konkursa
Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, servisa novinskih agencija i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila. U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 30.000.000,00 dinara, kao i 5.000.000,00 dinara za projekte/programe namenjene Dekadi Roma.

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, ili preuzeti sa sajta Ministarstva kulture www.kultura.gov.rs, na stranici Sektora za medije, u opciji „Konkursi“.

Prijave se podnose u 5 primerka na adresu: Ministarstvo kulture, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Neblagovremene i nepotpune prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Rezultati konkursa biće objavljeni na Internet stranici Ministarstva kulture www.kultura.gov.rs, a podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Krajnji rok za prijavu je 9. mart 2011. godine.

Detalji o konkursu i obavezni obrasci

Dodatne informacije
Ministarstvo kulture
Vlajkovićeva 3
11000 Beograd
Telefon 011/ 3398 671