Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Svakog drugog petka

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Aktuelni konkursi za novinare, urednike, fotoreportere, medijske kuće...

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja srpskog naroda u zemljama Regiona

Konkurs je raspisalo Ministarstvo kulture Republike Srbije, Sektor za medije. Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u državama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji)

Opšti uslovi konkursa:
Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila i pravna lica registrovana za produkciju televizijskog i radio programa u navedenim zemljama. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila. Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ministarstvo kulture sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta. U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 11.000.000,00 dinara.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva kulture www.kultura.gov.rs, a podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Krajnji rok za prijavu je 23. februar 2011. godine

Prijave na konkurs i detaljne informacije

Kontakt:
Ministarstvo kulture
Vlajkovićeva 3
11000 Beograd
Telefon 011/ 3398 671.