Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije
Sektor za informisanje i medije

Predmet konkursa
Sufinansiranje štampanih, audio i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom i sufinansiranje programskih sadržaja javnih glasila koji su namenjeni informisanju osoba sa invaliditetom.

Cilj konkursa
Podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetom i podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

Uslovi za učešće na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom, osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila (obavezno za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja).

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Krajnji rok za prijave je 1. decembar 2011. godine

Detaljne informacije (kriterijumi, kontakt, obrasci) nalaze se na sajtu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u