Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Svakog drugog petka

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Aktuelni konkursi za novinare, urednike, fotoreportere, medijske kuće...

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

Konkurs je raspisalo Ministarstvo Kulture Republike Srbije, Sektor za medije. Predmet konkursa je sufinansiranje štampanih i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom i sufinansiranje programskih sadržaja javnih glasila koji su namenjeni informisanju osoba sa invaliditetom.

Opšti uslovi konkursa
Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom, osnivači javnih glasila, kao i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila (obavezno samo za pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja).

Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom. Predlagači ne mogu konkurisati sa projektom za koji su u tekućoj kalendarskoj godini već dobili sredstva iz javnih prihoda.

Ministarstvo kulture sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta. U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 5.000.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture ili preuzeti sa sajta www.kultura.gov.rs, na stranici Sektora za medije, u opciji „Konkursi“.

Prijave se podnose u 5 štampanih primeraka na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom za Konkurs u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva kulture, a podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Krajnji rok za prijave je 9. mart 2011. godine.

Detalji o konkursu i obavezni obrasci

Dodatne informacije
Ministarstvo kulture
Vlajkovićeva 3
11000 Beograd,
Tel: 011/ 3398 671