Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Svakog drugog petka

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Aktuelni konkursi za novinare, urednike, fotoreportere, medijske kuće...

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa elektronskih medija sa sedištem na Kosovu i Metohiji

Konkurs je raspisalo Ministarstvo Kulture Republike Srbije, Sektor za medije. Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja elektronskih javnih glasila na Kosovu i Metohiji, značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursa je očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika, ostvarivanje prava građana na javno informisanje, razvoj medijskog pluralizma, podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.


Opšti uslovi konkursa
Pravo učešća na konkursu imaju osnivači elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji, kao i pravna lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa sa sedištem na Kosovu i Metohiji. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila (obavezno za pravna lica registrovana za produkciju tv i radisjkog programa) .

Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.
Maksimalni iznos traženih sredstava za realizaciju projekta iznosi 800.000,00 dinara. Ministarstvo kulture sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta. U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 8.000.000,00 dinara .

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture ili preuzeti sa sajta www.kultura.gov.rs, na stranici Sektora za medije u opciji „Konkursi“.

Prijave se podnose u 5 štampanih primeraka na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu I Metohiji. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva kulture www.kultura.gov.rs, a podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Krajnji rok za prijavu je 9. mart 2011. godine.

Detaljno o konkursu i obavezni obrasci

Dodatne informacije
Ministarstvo kulture
Vlajkovićeva 3
11000 Beograd
Telefon 011/ 3398 671