Sufinansiranje projekata/programa elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji u 2012. godini

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije
Sektor za informisanje i medije

Predmet konkursa
Sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja elektronskih javnih glasila na Kosovu i Metohiji, značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursa
Očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; ostvarivanje prava građana na javno informisanje.

Uslovi za učešće na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju osnivači elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja sa sedištem na Kosovu i Metohiji. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.
Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Krajnji rok za prijave je 1. decembar 2011. godine

Detaljne informacije (kriterijumi, kontakt, obrasci) nalaze se na sajtu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u