Sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za informacije je raspisao konkurs za sufinansiranje medija u Vojvodini. Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000,00 dinara. Sufinansiranje je namenjeno projektima za unapređenje profesionalnih standarda, što podrazumeva organizaciju seminara koji se bave edukacijom novinara i drugih medijskih stručnjaka, kao i organizaciju medijskih festivala. Pokrajinski sekretarijat za informacije sufinansira najviše do 80% vrednosti projekta.

U obzir dolazi i mogućnost da Pokrajina i organizuje neke seminare u saradnji s novinarskim udruženjima, opcija da se pomogne medijima koji budu želeli da prirede takav projekat, te i to da se pomogne individualnim novinarima kod troškova kotizacije za kvalitetne seminare u nekoj drugoj režiji.

Podnosioci prijave mogu podneti samo jedan predlog projekta. Prednost imaju projekti koji su dostupni većem broju korisnika.

Pravo podnošenja prijave na Konkurs imaju osnivači javnih glasila, profesionalna novinarska udruženja, katedre za medije pri fakultetima koji edukuju medijske stručnjake, novinarske škole, stručne agencije u oblasti informisanja koje imaju sedište u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za informacije.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularu koji se može naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Više informacija o načinu prijave, pratećoj dokumentaciji možete naći u zvaničnom tekstu Konkursa (doc).

Prijavni formular (doc)

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 021 487 42 74.