Sufinansiranje projekata javnog informisanja u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za informacije je raspisao konkurs za sufinansiranje medija u Vojvodini. Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je 23.000.000 dinara. Sufinansiranje je namenjeno projektima javnog informisanja, odnosno poboljšanju i proširenju postojećih programskih sadržaja u pisanim medijima, elektronskim medijima, kao i na internet portalima. Pokrajinski sekretarijat za informacije sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Sredstva se odobravaju za sledeće namene: sufinansiranje proizvodnje novih i obnovljenih programskih sadržaja, afirmaciju multikulturalnosti, razvoj višejezičnosti i interkulturalizma u javnim glasilima značajnim za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine, što podrazumeva uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim javnim glasilima na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine.

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila upisanih u Registar javnih glasila pri Agenciji za privredne registre, izdavači novina i osnivači javnih glasila upisanih u registar javnih glasila koji imaju dozvolu od RRA za emitovanje radijskog i televizijskog programa, uključujući i Internet stranice upisane u registar javnih glasila, i audio i video produkcije koje imaju potpisane ugovore o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu RRA.

Podnosioci prijave mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu.

Prijave se podnose na odgovarajućem obrascu Sekretarijata.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za informacije.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Sve informacije o uslovima konkurisanja, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave možete pronaći u zvaničnom tekstu Konkursa (doc).

Prijavni obrazac (doc)

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 021 487 42 74.