Konkurs za studentsku nagradu „Neda Depolo“

Priznanje se dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu.

Prva nagrada se sastoji od Povelje i 1000 evra iz fonda „Neda Depolo“. Druga i treća nagrada sastoje se od Povelje i digitalnog snimača zvuka koji daruje firma AVC GROUP iz Beograda.

U obzir dolaze radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta 2011.godine.

Prijave za konkurs mogu podneti sami autori, drugi pojedinci, katedre, fakulteti i medijske kuće.

Prijavu za konkurs i rad snimljen na CD-u u audio formatu dostaviti lično Sekretarijatu Radio Beograda 2 (lokal sa portirnice Radija 214) radnim danom od 9 do 15h ili poslati poštom na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11 000 Beograd sa napomenom za konkurs ,,Neda Depolo“. Telefon za informacije: 011 3229 659.

Krajnji rok za prijave je 31. avgust 2011. godine

Prijava za konkurs (pdf)