Konkurs za podršku projektima istraživačkog novinarstva

Hartefakt fond dodeljuje sredstva za realizaciju projekata istraživačkog novinarstva u oblasti „Prepreke i prilike za saradnju Srbije i Kosova – EU prespektiva“

Rok za slanje prijava je 10. februar 2012. godine, a one se mogu podneti mejlom na adresu: konkurs@heartefact.org.

U prijavi obavezno dostaviti CV, motivaciono pismo sa obrazloženjem predloga teme istraživanja, metodologije rada i neophodnog budžeta, kao i primer istraživačkog teksta/priloga. Potvrda urednika o spremnosti da završeni rad objavi, smatraće se prednošću.

Pravo da konkurišu imaju profesionalni novinari iz Srbije i sa Kosova, koji imaju uspeha u istraživačkom novinarstvu u poslednje tri godine.

Uslov je i da učesnici istraživanje moraju realizovati van zemlje svog porekla, ili da se ono obavlja u timu kombinovanom od učesnika sa Kosova i iz Srbije.

Za podršku istraživanju mogu da konkurišu novinari iz svih medijskih oblasti: štampa, novinske agencije, radio, televizija ili Internet.

Hartefakt fond pokriva troškove studijskog boravka i istraživanja i/ili obezbeđuje honorar za autora.

Hartefakt Fond (HF) je nezavisna regionalna fondacija koja svojim programima podržava evropske integracije zapadnog Balkana i projekte koji doprinose prevazilaženju posledica oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. HF je osnovan u Beogradu. Programe realizuje u državama naslednicama bivše Jugoslavije.

Više informacija o Heartefact fondu

Ovaj konkurs se organizuje u okviru projekta Reconnection, uz podršku Ambasada Velike Britanije u Beogradu i Prištini

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u