Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

KONKURS za novinarske radove o deci

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju pozivajunovinarekojusuzainteresovanizatemeizoblastiranograzvojaiučenja,pravadeteta, socijalne i obrazovne inkluzije da učestvuju u aktivnostima projekta "ZAJEDNO ZA DECU."

U okviru projekta Zajedno za decu otvaramo Konkurs za novinare tradicionalnih i onlajn medija za kreiranje medijskih sadržaja na teme ranog razvoja i učenja, prava deteta, socijalne i obrazovne inkluzije.

Ovim Konkursom želimo da podstaknemo novinare da kreiraju analitičke članke i druge medijske priloge na teme iz oblasti ranog razvoja i učenja, prava deteta, socijalne i obrazovne inkluzije, kao i da zajedničkim naporima doprinesemo kvalitetnijem informisanju i edukaciji šire javnosti o:

  • Značaju ranog razvoja i učenja i uključivanja dece u predškolsko vaspitanje i obrazovanje
  • Pravima deteta u praksi
  • Konceptu inkluzivnog pristupa obrazovanju
  • Značaju razvoja inkluzivnog društva i dobitima za dete, porodicu i zajednicu
  • Izazovima sa kojima se susreću deca i porodice iz osetljivih grupa
  • Važnosti participacije roditelja u obrazovanju i saradnje porodica i vrtića

Napominjemo da su ovo samo potencijalne teme i da lista nije konačna. Novinari mogu i sami da predlože teme koje smatraju od važnosti, a u skladu sa ovim Konkursom.

U okviru Konkursa podržaćemo minimum 10 medijskih priloga (članci, TV i radio emisije). Ukupan iznos sredstava za SVE medijske priloge koji će biti podržani je 539,000.00 RSD.
Primerima dobre inkluzivne prakse u vrtićima i školama, saradnje roditelja i sl.

VAŽNE INFORMACIJE:

Svi predlozi medijskih sadržaja moraju da budu u skladu sa Pravima deteta, kao i da poštuju principe Kodeksa novinara Srbije
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će dobiti novinari koji su zajedno sa Prijavnim formularom dostavili i Potvrdu medija da će medijski sadržaj biti objavljen.


Sve detaljnije informacije i propozicije možete pronaći na linku za informacijama o konkurusu i prijavnom formularu