Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Konkurs za novinarske nagrade "Cvet jednakosti"

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice raspisuje konkurs za novinarske nagrade „Cvet jednakosti“. Nagrada „Cvet jednakosti“ dodeljuje se za medijske priloge koji se bave temama invalidnosti, promovišu aktivnosti, prava i dostignuća osoba sa invaliditetom, a koji su objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja.
Cilj ustanovljenja nagrade je afirmacija socijalnog modela invalidnosti i aktivizam osoba sa invaliditetom.

Konkurs traje od 11. decembra 2015. do 18. februara 2016. godine.
Nagrada će biti dodeljena 18. marta 2016. godine u okviru manifestacije „Kikini dani“.

Uslovi konkursa:

Na konkurs se mogu prijaviti autori priloga koji žive i rade na teritoriji Srbije
Autori moraju biti državljani Srbije.
Autori moraju imati najmanje 18 godina.
Radovi moraju biti objavljeni u medijima u Srbiji koji su upisani u Registar medija i moraju imati vidljivo obeležije medija u kome su objavljeni.
Svaki učesnik može konkurisati sa jednim radom, koji je objavljen u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine.
Uz rad dostaviti popunjen prijavni formular (koji možete preuzeti ovde) i kratku biografiju autora.
Pisani radovi koji se šalju poštom ili e-mailom moraju biti skenirani u .pdf formatu.
Radovi objavljeni na web-u, koji se šalju poštom, moraju biti narezani na DVD sa navođenjem linka za taj rad.
Uz tekstove koji su objavljeni na web-u, a dostavljaju se e-majlom, potrebno je navesti link za taj članak na internetu.

Nagrade:
Nagrade će biti dodeljene za najbolji rad u svim kategorijama i po jedna nagrada za svaku od četiri kategorije – televizjski prilog, radijski prilog, internet i prilog u štampi. Nagrade dodeljuje stručni žiri koga čine novinari i predstavnici Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga Užice. Nagrade po kategorijama podrazumevaju jednak novčani iznos i plakete, dok će autoru najboljeg rada u svim kategorijama biti dodeljena i statueta „Cvet jednakosti“.

Način i rok za dostavljanje radova:

Radovi se mogu dostaviti poštom na adresu: Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice, Ulica Kneza Lazara broj 2, 31000 Užice, sa naznakom - Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“ ili e-mail-om na adresu rcosiue@gmail.com (u Subjectu e-maila upisati - Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“)

Za dodatne informacije osoba za kontakt je Čedomir Cicović, kontakt telefoni: 031/500-122 i 064/188-94-93

Prijavni formular