Konkurs za najbolji medijski prilog o trgovanju finansijskim derivatima preko FOREX platformi

Konkurs je otvoren za sve novinare štampanih i elektonskih medija registrovanih na teritoriji Republike Srbije. Radovi treba da budu na temu trgovanja finansijskim derivatima preko FOREX platformi i njegovog razvoja u Republici Srbiji.

Nagrada će se dodeljivati u 3 kategorije:

1. Najbolji televizijski izveštaj (TV stanice, nezavisne produkcije, agencije)
2. Najbolji novinski izveštaj (dnevna i periodična štampa, agencije)
3. Najbolji izveštaj u specijalizovanom mediju (periodična štampa, TV stanice, nezavisne produkcije, agencije)

Pravila konkursa

Radovi prispeli na konkurs moraju da budu objavljeni/emitovani u/na nekom od medija u Republici Srbiji u periodu od 7. juna do 31. oktobra 2012. godine.

Radovi treba da se predaju u četiri istovetna primerka (fotokopije, odnosno video zapisi na CDMP3 ili DVD formatu).

Svaki novinar može da konkuriše samo sa jednim novinarskim radom, bilo da ga prijavi sam ili ga nominuju profesionalna novinarska udruženja, matična redakcija ili žiri. Prilikom odlučivanja o pobedniku žiri će uzimati u obzir i broj radova novinara na ovu temu koji su objavljeni u toku trajanja konkursa. Novinari koji rade u različitim medijima mogu konkurisati u više kategorija, ali sa različitim radovima.
Radovi koji su nagrađeni na drugim konkursima u periodu trajanja ovog, neće biti u konkurenciji za nagrade.
Rok za podnošenje novinarksih radova je 1. novembar 2012. godine. U prilogu dostaviti podatke sa punim imenom i prezimenom autora, kontakt telefonom, elektonskom adresom, imenom i adresom medijske kuće u kojoj radi i datumom kada je rad objavljen.

Radove slati na adresu:
novinarsku nagradu
GSM
Takovska 36
11000 Beograd

Nagrade

Kompanija FX Lider, kao organizator i sponzor ovog konkursa obezbedila je

  • Tri studijska putovanja na FX WEEK u Londonu u novembru 2012. godine
  • Osam mesečnih nagrada od po 250 USD na FX Lider platformi za trgovanje finansijskim derivatima ( po dve nagrade za jun, jul, avgust i septembar 2012. godine)

Žiri

Žiri u čijem su sastavu Milan Ćulibrk, zamenik glavnog i odgovornog urednika NIN-a, Ivan Jaksic, direktor Centra za marketing, komunikacije i promociju, Privredna komora Srbije i Ana Mihajlović, Viši FOREX analitičar, FX Lider do 5 novembra 2012. godine proglasiće po jednog dobitnika glavne nagrade u svakoj od tri navedne kategorije. Mesečne nagrade objavljivaće se u prvoj nedelji sledećeg meseca.

Konkurs je objavljen na internet prezentaciji kompanije FX Lider koja je organizator ovog konkursa www.fxlider.com.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Nikola Mikavica, nikola.mikavica@goldcut.rs