Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije, MC Newsletter...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Najbolji medijski prilog o procesu evropskih integracija u Srbiji

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Erste Banka raspisuju konkurs za novinare za najbolji medijski prilog o procesu evropskih integracija u Srbiji u periodu od 1. januara do 1. decembra 2010. godine.

Konkurs je otvoren za sve novinare štampanih i elektronskih medija registrovanih na teritoriji Republike Srbije.

Radovi treba da budu na temu evropskih integracija ili Procesa stabilizacije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i njihovog uticaja na svakodnevni život građana Srbije.

Nagrada će se dodeljivati za priloge u pet kategorija:

  1. Najbolji televizijski izveštaj (TV stanice, nezavisne produkcije, agencije)
  2. Najbolji radijski izveštaj (radio stanice, nezavisne produkcije, agencije)
  3. Najbolji novinski izveštaj (dnevna i periodična štampa, agencije, internet)
  4. Najbolji prilog u lokalnom mediju (TV, radio, štampani medij)
  5. Najbolji prilog u oblasti malih i srednjih preduzeća

Radovi prispeli na konkurs moraju da budu objavljeni/emitovani na nekom od medija u Republici Srbiji u periodu od 1. januara do 1. decembra 2010. godine.
Radovi treba da se predaju u pet istovetnih primeraka (fotokopije, odnosno audio/video zapisi na audio kaseti, VHS video kaseti, ili na CD MP3, real audio, ttsJotv audio, mpeg ili DVD formatu).

Svaki novinar može da konkuriše samo sa jednim novinarskim radom, bilo da ga prijavi sam ili ga nominuju profesionalna novinarska udruženja, matična redakcija ili žiri. Novinari koji rade u različitim medijima mogu konkurisati u više kategorija, ali sa različitim radovima.

Radovi koji su nagrađeni na drugim konkursima u periodu trajanja ovog, neće biti u konkurenciji za nagrade.

Rok za podnošenje novinarskih radova je 1. decembar 2010. godine.

U prilogu dostaviti podatke sa punim imenom i prezimenom autora, kontakt telefonom, elektronskom adresom, imenom i adresom medijske kuće u kojoj radi i datumom kada je rad objavljen.

Radove poslati na adresu:
Republika Srbija
Vlada
Kancelarija za evropske integracije
za NOVINARSKU NAGRADU
Nemanjina 34/1
11000 Beograd

Žiri, u čijem sastavu će biti predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Udruženja novinara Srbije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Erste Banke, do kraja decembra proglasiće po jednog dobitnika nagrade u svakoj od pet navedenih kategorija. Najbolji medijski prilog biće objavljen i na zvaničnim internet prezentacijama Delegacije i Kancelarije. Nagrada je radno-studijska poseta Briselu, gde će svaki od pobednika imati priliku da se susretne sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta i tokom poseta pripremi izveštaje koje će objaviti u svom mediju.

Konkurs je objavljen na internet prezentacijama Delegacije www.europa.rs, i Kancelarije
na adresi: www.seio.gov.rs

Za dodatne informacije kontakt osoba u Kancelariji za evropske integracije je Ivana Đurić, e-adresa: idjuric@seio.gov.rs, a u Delegaciji EU Aleksandar Đorđević, e-adresa: Aleksandar.Djordjevic@ec.europa.eu.

Tekst konkursa (pdf)