Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Svakog drugog petka

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Aktuelni konkursi za novinare, urednike, fotoreportere, medijske kuće...

Konkurs za najbolji medijski prilog iz oblasti smanjenja stigme i diskriminacije vezano za HIV infekciju i sidu

Komisija za borbu protiv HIV/AIDS-a, u skladu sa svojim zadacima, poziva novinare da se prijave na izbor za najbolji medijski prilog iz oblasti smanjenja stigme i diskriminacije vezano za HIV infekciju i sidu.

Ovaj konkurs namenjen je novinarima kako bi se kroz nagradno studijsko putovanje upoznali sa aktuelnim dešavanjima u vezi sa HIV infekcijom i sidom kako u Evropi tako i u svetu.

Ko može da učestvuje?

Na konkursu mogu da učestvuju novinari autori novinskih članaka, radio i televizijskih priloga, koji pošalju članak/reportažu/emisiju/prilog koji promovišu smanjenje stigme i diskriminacije vezano za HIV infekciju i sidu koju su objavili/emitovali u periodu od 01. januara 2010. do 25. aprila 2011. godine.
Pravo učešća na konkursu imaju svi profesionalni novinari koji rade za medije na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na njihov formalni status, ukoliko je članak/reportaža/emisija kojim konkurišu, pripremljena po zadatku medija za koji rade.

Propozicije

  • Svaki učesnik na konkursu može se prijaviti samo jednom sa jednim originalnim radom.
  • Na konkurs se šalju radovi koji su štampani ili emitovani u sredstvima javnog informisanja u periodu od 01. januara 2010. do 25. aprila 2011. godine. Svi radovi moraju da budu produkcija određene medijske kuće bez sponzora.
  • Dostavljeni materijali se ne vraćaju učesnicima konkursa.
  • Učesnici konkursa šalju i prijavu/formular koja je sastavni deo ovog javnog poziva u kome su navedena prava i obaveze učesnika.
  • Donja starosna granica učesnika je 18 godina.
  • Učesnik mora imati minimum 5 godina radnog iskustva kao novinar.
  • Poželjno je poznavanje engleskog jezika.
  • Žiri će razmatrati kandidature primarno na osnovu promocije smanjenja stigme i diskriminacije vezano za HIV infekciju i sidu, uključujući istraživački rad, jasnoću i razumljivost poruke, ubedljivost i edukativnost, medijsku pokrivenost i etičnost.

Adresa na koju se dostavljaju prilozi:
Projekat Ministarstva zdravlja za borbu protiv HIV-a
Dom zdravlja Šumice
Ustanička 125a
11 000 Beograd

Sa naznakom – Konkurs za najbolji medijski prilog iz oblasti smanjenja stigme i diskriminacije vezano za HIV infekciju i sidu

Radovi se mogu podneti do 29. aprila 2011. godine. Svi radovi će biti ocenjivani od žirija sastavljenog od predstavnika Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a Vlade Republike Srbije, međunarodnih organizacija i Unije organizacija osoba koje žive sa HIV-om.

Nagrade

Autori najboljih priloga će biti nagraćeni četvorodnevnim studijskim putovanjem van Srbije koje je planirano za drugu polovinu maja 2011. godine. Nagraćeni autori su u obavezi da nakon obavljenog studijskog putovanja naprave prilog vezan za putovanje.

Tematski okvir, način apliciranja i druge informacije (pdf)
Prijavni formular (doc)