Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Konkurs za nagradu EU za istraživačko novinarstvo

Konkurs za nagradu Evropske unije za istraživačko novinarstvo otvoren je za sve novinare ili grupe novinara koji su u periodu između 1. januara i 31. decembra 2014. godine objavili istraživačke priče o društvenim temama u vezi sa zloupotrebom moći i osnovnih ljudskih prava, korupcijom i organizovanim kriminalom u Srbiji, a sa kojima javnost na drugi način ne bi bila upoznata.

Za Nagradu EU za istraživačko novinarstvo mogu se nominovati priče koje su objavljene ili emitovane u bilo kom mediju u Srbiji: štampanom, radio, TV, onlajn mediju ili njihovoj kombinaciji.

Rok za podnošenje prijava je 13.05.2015. godine.

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo ima cilj da istakne i promoviše izuzetna dostignuća istraživačkih novinara, kao i da unapredi vidljivost kvalitetnog istraživačkog novinarstva u zemljama Zapadnog Balkana (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori) i Turskoj.

Nagradni fond u Srbiji za 2015-u godinu (za dostignuća u 2014-oj godini) iznosi 10 000 evra. Do tri dodeljene individualne nagrade kretaće se u rasponu od 3 000 do 5 000 evra. U saradnji sa Fondacijom Gardijan među pobednicima iz svih sedam zemalja biće odabrana najbolja istraživačka priča u regionu. Autor te priče će biti pozvan na studijsko putovanje u Gardijan/Observer.

Procesom dodele nagrade upravlja regionalno partnerstvo organizacija civilnog društva pod vođstvom Mirovnog instituta iz Ljubljane, koje je za ovaj zadatak odabrala Evropska komisija. Evropska komisija će nadgledati i odobravati svaki važan korak u procesu dodele nagrade. Organizacija iz Srbije koja će sprovoditi dodelu nagrade je Novosadska novinarska škola.

Kompletno uputstvo za podnošenje prijava/nominacija, kao i prijavni formulari dostupni su na internet sajtu Novosadske novinarske škole.

Sva pitanja postavljaju se mejlom na adresu EUAward@novinarska-skola.org.rs.

Nagradu je ustanovio Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije u skladu sa Strategijom za proširenje EU koja prepoznaje izraženu potrebu za obezbeđivanje slobode govora u medijima, kao i za podršku istraživačkom novinarstvu u praćenju reformskog procesa i održavanju istorijskog zamajca ka pridruživanju EU.