Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Konkurs za godišnje nagrade UNS-a

Udruženje novinara Srbije raspisuje konkurs za novinarske nagrade za 2013. godinu.

Kategorije u kojima UNS dodeljuje nagrade su:

  • Nagrada za životno delo - za ukupan rad i zapažene doprinose u novinarstvu, a u jednoj godini mogu je dobiti dva novinara.
  • Nagrada za uređivanje „Dimitrije Davidović“ - za najbolji godišnji uređivački koncept i ostvarenje i u jednoj godini može imati samo jednog dobitnika.
  • Nagrada za novinarsko stvaralaštvo „Laza Kostić“ - za autorske priloge u sredstvima javnog informisanja, a u jednoj godini u svakoj kategoriji može imati po jednog dobitnika. Ova nagrada se dodeljuje prema oblicima novinarskog izražavanja za vest i izveštaj, reportažu, fotografiju i televizijski snimak, karikaturu.
  • Nagrada „Bogdan Tirnanić“ - za najbolji komentar ili kolumnu u prethodnoj godini.
  • Specijalna nagrada „Žika M. Jovanović“ - za doprinose istoriji štampe i novinarstva, za teorijske radove o novinarstvu i publicistička dela, a može imati samo jednog dobitnika.
  • Zlatna povelja - za dugogodišnji rad i doprinos novinarstvu i razvoj novinarske organizacije. Može se dodeliti samo jednom dobitniku godišnje.

Na konkurs mogu biti prijavljeni isključivo novinarski radovi objavljeni ili emitovani u medijima u periodu od 10. decembra 2012. do 10. decembra 2013. godine.

Pravo predlaganja i pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresovani. Predlozi treba da uz obrazloženje sadrže i isečke ili fotokopije tekstova, tonske i video zapise /CD, DVD/.

Radovi mogu biti dostavljeni lično sekretarijatu UNS-a ili poštom na adresu: UNS, Resavska 28/I, 11 000 Beograd, najkasnije do 15. decembra 2013.

UNS će uvažiti predloge koji stignu poštom zaključno sa 18. decembrom ukoliko imaju poštanski žig od 16. decembra 2013. godine. Na predlogu je potrebno naznačiti „ZA GODIŠNJU NAGRADU UNS-a".

Nagrade za najuspešnija novinarska ostvarenja u 2013. godini biće dodeljene na Dan UNS-a, 22. decembra.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u