Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Konkurs za godišnje nagrade UNS-a

Udruženje novinara Srbije raspisuje konkurs za novinarske nagrade za 2014. godinu.

Kategorije u kojima UNS dodeljuje nagrade su:

  • Nagrada za životno delo - za ukupan rad i zapažen doprinos novinarstvu, a u jednoj godini mogu je dobiti dva novinara.
  • Nagrada za uređivanje „Dimitrije Davidović“ - za najbolji godišnji uređivački koncept i ostvarenje i u jednoj godini može imati jednog dobitnika.
  • Nagrada za novinarsko stvaralaštvo „Laza Kostić“ za autorske priloge u medijima, a u jednoj godini u svakoj kategoriji može imati po jednog dobitnika.
  • Nagrada „Bogdan Tirnanić“ - za najbolji komentar ili kolumnu u prethodnoj godini.
  • Specijalna nagrada „Žika M. Jovanović“ - za doprinos istoriji štampe i novinarstva, za teorijske radove o novinarstvu i publicističko delo i može imati jednog dobitnika.
  • Zlatna povelja - za dugogodišnji rad i doprinos novinarstvu i razvoj novinarske organizacije. Može se dodeliti samo jednom dobitniku godišnje.

Na konkurs mogu biti prijavljeni novinarski radovi objavljeni ili emitovani u medijima u periodu od 10. decembra 2013. do 10. decembra 2014. godine.

Pravo predlaganja i pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresovani. Predlozi treba da uz obrazloženje sadrže i isečke ili fotokopije tekstova, tonske i video zapise /CD, DVD/.

Radovi mogu biti dostavljeni lično sekretarijatu UNS-a ili poštom na adresu: UNS, Resavska 28/I, 11 000 Beograd, najkasnije do 15. decembra 2014.

UNS će uvažiti predloge koji stignu poštom zaključno sa 17. decembrom ukoliko imaju poštanski žig od 15. decembra 2014. godine.
Na predlogu je potrebno naznačiti „ZA GODIŠNjU NAGRADU UNS-a".

Nagrade za najuspešnija novinarska ostvarenja u 2014. godini biće dodeljene na Dan UNS-a, 22. decembra.