Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije, MC Newsletter...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Ponovo otvoren konkurs za finansiranje istraživačkih priča

Centar za istraživačko novinarstvo NUNS-a raspisuje drugi krug konkursa za finansiranje istraživačkih priča u Srbiji i poziva sve zainteresovane novinare da najkasnije do 24. maja 2010. godine, podnesu prijavu na ovaj domaći konkurs za istraživačko novinarstvo. Pravo učešća imaju svi profesionalni novinari, nezavisno od toga da li su u stalnom radnom odnosu, da li su honorarci, ili samostalni novinari, i nije važno da li su članovi nekog udruženja, ali je neophodan uslov da rade u Srbiji.

Istraživačke priče nastale kao rezultat ovog konkursa treba da budu objavljene na sajtu Centra za istraživačko novinarstvo NUNS-a www.cins.org.rs, ali i u domaćem mediju u kojem potencijalni podnosilac prijave svakodnevno radi. Za konkurs je potrebno kratko opisati ideju za novinarsko istraživanje, ko i šta se tačno istražuje, kada i gde bi se ono realizovalo, zašto se realizuje, koje je potrebno vreme za realizaciju, odnosno treba jasno predočiti zašto je važno podržati predloženu ideju.

Neophodno je pridržavati se ideja u kojima novinari odlaze iza vesti, duboko i sistemski istražuju neku novu i originalnu temu od javnog interesa, koja često uključuje kriminal i korupciju, predočavajući ono što su određene osobe, kompanije, ili vladine institucije želele da prikriju od javnosti. Posebno se preporučuju inovativne metode u izveštavanju, kao što je korišćenje CAR tehnika.

Potencijalni kandidati se takođe u svom radu moraju pridržavati Etičkog kodeksa novinara Srbije i poštovati standarde CINS-a u izveštavanju, kao što su objektivnost, istinitost i jasnoća. To podrazumeva korišćenje kredibilnih i imenovanih izvora, izbegavanje upotrebe neimenovanih izvora, izbalansirano izveštavanje (ne jedne, ne dve, već svih strana u problemu), izbegavanje ličnog sukoba interesa, precizne citate, kao i dokumentovanje čitave priče.

Svi predlozi će biti ocenjivani na osnovu deset kriterijuma (opis problema, javni interes, održivost, originalnost, inovacija, rezultat rada, iskustvo, budžet, predloženi medij i ukupni utisak predloga), pa će najbolje ocenjeni biti finansijski podržani u rasponu od 100 do najviše 600 evra po istraživanju. Taj honorar podrazumeva nadokandu troškova novinarskog rada, putne troškove, troškove dokumentacije, i sl.

Popunjeni prijavni formular sa kopijom jednog prethodno objavljenog novinarskog rada (novinski tekst se može poslati elektronski sa web adresom ili u pdf formatu, dok radijski ili televizijski prilog treba postaviti na neki server, kao što je Youtube i poslati uz aplikaciju) i kraćom biografijom treba dostaviti na e-mail konkurs@cins.org.rs ili preporučenom poštom na sledeću adresu:

Nezavisno udruženje novinara Srbije – Centar za istraživačko novinarstvo
Resavska 28/II
11000 Beograd

uz napomenu: konkurs IR

Nepotpune, ili zakasnele prijave se neće razmatrati.

Aplikacioni formular se može preuzeti ovde Formular (doc)