Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Konkurs za deseti Press Vitez

Festival Press Vitez je vanstranačka manifestacija, namenjena razvoju žurnalizma, a Zamišljen kao olimpijada TV novinarstva, koja posebnu pažnju pridaje i kameri, montaži, scenariju...

Teme su slobodne, a na Festivalu pravo učešća imaju minijature napravljene u poslednje dve godine. Ako nisu objavljene autor to mora da naglasi u prijavi. Minijature mogu trajati od dva do najviše devet minuta.

Osnovne kategorije festivala:

  • Novinari
  • Kamera
  • Montaža

Rok za pristizanje radova je 20. oktobar 2015. u podne.

Festival očekuje da u minijaturama bude zastupljen antropološki pristup, tj. da bude vidljiv kroki dokumentarni pristup, ili logika društvene hronike, to jest crtice, a u obzir dolaze i vanredno uspeli video-paketi informativnog i zabavnog programa.

Uz svaki rad plaća se kotizacija za selekciju, a njome su obuhvaćeni novinar, snimatelj i montažer. Kotizacija iznosi 1000 dinara, a za učesnike s prostora bivše Jugoslavije iznosi 15 evra po radu.

Svaki paket mora sadržati snimak minijature na CD u DVD formatu u 3 primerka. Radove slati na: Direkcija Festivala Press Vitez, Brigadira Ristića C9/5, 23000 Zrenjanin.

Žiri čini skup TV profesionalaca, univerzitetskih predavača, TV kritičara...

Nagrada se može sastojati od putovanja na internacionalne Festivale, ili može biti nematerijalna, ali je najveća materijalna vrednost rezervisana za gran-pri.

Više informacija o konkursu možete pronaći na sajtu festivala.