Konkurs za besplatan trening za medijske trenere

Iskusni i uspešni novinari mogu da postanu i vrhunski profesionalni edukatori, ako se upoznaju sa najefikasnijim načinima prenošenja znanja. NUNS će uz finansijsku podršku IREX/USAID besplatno obučiti dvanaest novinara za profesionalne trenere.

Obuka za medijske trenere je besplatna. Troškove nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i ishrane pokriva organizator.

Polaznici „Treninga za medijske trenere“ će naučiti:

 • Kako se planira, organizuje i sprovodi profesionalni trening
 • Kako uče odrasli ljudi i kako im preneti upotrebljivo znanje
 • Koje su osnovne metode treninga
 • Koje su najčešće greške trenera i kako ih izbeći
 • Koje su osnovne tehnike najefikasnijeg prenošenja znanja
 • Ko organizuje treninge i kako s tim organizacijama stupiti u kontakt
 • Koje su specifičnosti treninga za novinare u Srbiji i regionu
 • Zašto je dobro za novinara da bude i trener novinarstva

Konkurs je otvoren za novinare svih vrsta medija sa teritorije Srbije. U programu će učestvovati 12 novinara - šest iz Beograda i šest iz drugih gradova.

Trening će se održati u toku tri vikenda (prva sesija će trajati tri dana):

I sesija 8 – 10.06.2012.
II sesija 16. i 17.06.2012.
III sesija 23. i 24.06.2012.

Treneri koji će voditi obuku trenera su iskusni profesionalci u oblasti prenošenja znanja i medijskih treninga:

 • Branko Čečen – direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, profesionalni novinar, dugogodišnji trener na programima edukacije novinara
 • Saša Leković - profesionalni novinar, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, trener istraživačkog novinarstva sa međunarodnom licencom i medijski konsultant
 • Aleksandra Galonja – program koordinator u Institutu za održive zajednice, autor mnogobrojnih publikacija, priručnika i radova iz oblasti alternativnog rešavanja konflikta, političkih kampanja, iskusan trener u obukama trenera za domaće i strane NVO, članove političkih partija i opštinskih predstavnika
 • Žarko Šunderić – menadžer tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade, iskusan trener u obukama trenera za domaće i strane NVO, članove političkih partija, opštinskih predstavnika

Uslovi prijavljivanja:
najmanje 5 godina profesionalnog iskustva u novinarstvu
temeljno poznavanje novinarskih standarda, tehnika i veština

Prijava za konkurs treba da sadrži:
1. Radnu biografiju
2. Dva rada po ličnom izboru
3. Saglasnost glavnog urednika da novinar u periodu obuke može da odsustvuje sa posla (ukoliko novinar radi u redakciji)
4. Kontakte dvoje ljudi koji su spremni da vas preporuče za ovu obuku

Svi polaznici kursa dobiće potvrde o završenoj obuci, dok će oni koji pokažu dobre rezultate u evaluacijama biti angažovani u edukativnim programima NUNS-a.

„Trening za medijske trenere“ je deo misije Nezavisnog udruženja novinara Srbije koje nastoji da podigne nivo profesionalnih standarda u novinarstvu i unapredi ponudu edukativnih programa za svoje članove i sve novinare i druge medijske profesionalce u Srbiji.

Konkurs je otvoren do 25.05.2012. godine.

Rezultati konkursa biće poznati do 1.06.2012. godine.

Svoje prijave možete poslati na meil dragana.janjic@nuns.rs

Više informacija i objašnjenja možete dobiti u Nezavisnom udruženju novinara Srbije putem telefona 011/3343-255
Kontakt osoba: Dragana Janjić
Resavska 28, 11000 Beograd

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u