Konkurs za besplatan trening za medijske trenere

Iskusni i vrhunski novinari mogu da postanu i vrhunski profesionalni edukatori, ako se upoznaju sa najefikasnijim načinima prenošenja znanja. NUNS ćeuz finansijsku podršku IREX/USAID besplatno obučiti dvanaest kolega za profesionalne trenere.

Učešće na programima obuke je besplatno. Troškove nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i ishrane pokriva organizator.

Polaznici „Treninga za trenere“ će imati priliku da nauče:

 • Kako se planira, organizuje i sprovodi profesionalni trening
 • Kako uče odrasli ljudi i kako im preneti znanje koje će kasnije biti u stanju da upotrebe
 • Koji su osnovni metodi treninga
 • Koje su osnovne greške trenera i kako ih izbeći
 • Koje su osnovne tehnike najefikasnijeg prenošenja znanja
 • Ko organizuje treninge i kako s tim organizacijama stupiti u kontakt
 • Koje su specifičnosti treninga za novinare u Srbiji i regionu
 • Zašto je dobro za novinara da bude i trener novinarstva

Konkurs je otvoren za novinare svih vrsta medija sa teritorije Srbije. U programu će učestvovati 12 novinara, od kojih šest iz medija van Beograda. Trening će se održati u tri sesije, vikendima, od kojih će prva sesija trajati vikend i jedan dan:

I sesija - 16–18. septembar 2011.
II sesija - 24. i 25. septembar 2011.
III sesija - 1. i 2. oktobar 2011.

Treneri za trenere su iskusni profesionalci iz oblasti prenošenja znanja i medijskih treninga:

 • Branko Čečen – trenutno na poziciji direktora Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, profesionalni novinar, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, dugogodišnji trener na programima edukacije novinara
 • Saša Leković - profesionalni je novinar, trener istraživačkog novinarstva sa međunarodnom licencom i medijski konsultant
 • Aleksandra Galonja – trenutno na poziciji program koordinatora u Institutu za održive zajednice, autor mnogobrojnih publikacija, pripručnika i radova iz oblasti alternativnog rešavanja konflikta, političkih kampanja..., iskusan trener u obukama i obukama trenera za domaće i strane NVO, članove političkih partija i opštinskih predstavnika
 • Žarko Šunderić – trenutno na poziciji menadžera tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade, iskusan trener u obukama i obukama trenera za domaće i strane NVO, članove političkih partija, opštinskih predstavnika itd. u različitim oblastima

Uslovi prijavljivanja su:

 • najmanje 10 godina iskustva u novinarstvu
 • temeljno poznavanje novinarskih standarda, tehnika i veština

Prijava za konkurs treba da sadrži:

1. Radnu biografiju
2. Dva rada po vašem izboru
3. Potvrdu glavnog urednika da je saglasan da novinar u periodu realizacije obuke može da odsustvuje sa posla, ukoliko novinar radi u redakciji
4. Kontakte dvoje ljudi koji su spremni da vas preporuče za ovu obuku

Polaznici kursa koji pokažu dobre rezultate u evaluacijama biće angažovani u edukativnim programima NUNS-a i dobiće potvrde o završenoj obuci.

„Trening za trenere“ je deo misije Nezavisnog udruženja novinara Srbije koje nastoji da podigne nivo profesionalnih standarda u novinarstvu i stvori široku ponudu edukativnih programa za svoje članove i sve novinare i druge medijske profesionalce u Srbiji.

Konkurs je otvoren do 5.09.2011. godine.

Rezultati konkursa biće poznati do 10.09.2011. godine.

Svoje prijave možete poslati na tamara.filipovic@nuns.rs.

Više informacija i objašnjenja možete dobiti u Nezavisnom udruženju novinara Srbije:
Tel: 011/3343-255
Resavska 28, 11000 Beograd
Email: tamara.filipovic@nuns.rs
Kontakt osoba: Tamara Filipović

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u