Konkurs Saveza novinara Srbije i Crne Gore za životno delo

Savez novinara Srbije i Crne Gore (SNSCG) raspisuje tradicionalni godišnji konkurs za Novinarsku nagradu za životno delo.

Pravo predlaganja imaju pojedinci, redakcije i organizacije novinara iz Srbije i Crne Gore. Za nagradu mogu biti predlagani novinari bez obzira da li su članovi neke novinarske organizacije ili ne.

Predlozi sa obrazloženjem (uz isečke ili fotokopije napisa, audio i video zapise na CD/DVD) dostavljaju se Udruženju novinara Srbije, Resavska 28/I, Beograd ili Udruženju novinara Crne Gore, Svetog Petra Cetinjskog 9, Podgorica, najkasnije do 25. oktobra, sa naznakom – Za konkurs SNSCG.

Krajnji rok za dostavu radova je 25. oktobar 2011. godine.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u