Konkurs RTS-a za izbor programa nezavisnih radio i TV produkcija za 2012. godinu

U skladu sa članovima 74. i 78. Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik RS“ br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/06, 86/06 i 41/09) RDU Radio-televizija Srbije raspisuje javni konkurs za izbor programa nezavisnih radio i TV produkcija koji će se emitovati na programima RTS-a u 2012. godini.

Pravo da konkurišu imaju nezavisni producenti – fizička i pravna lica.

U slučaju postojanja daljeg interesovanja za produžavanje ugovorene saradnje, pravo i obavezu konkurisanja imaju i nezavisni producenti sa kojima RDU RTS ima zaključene ugovore ili anekse kojima su regulisana međusobna prava i obaveze i na osnovu kojih se na programima RTS emituju programi nezavisne produkcije, a čija važnost ističe krajem 2011. ili tokom 2012. godine.

Produkcija se odnosi na radio i televizijske emisije informativnog, školskog kulturnog umetničkog, obrazovnog, verskog, dečijeg, zabavnog i sportskog sdržaja, sadržaja posvećenog nacionalnim manjinama, etničkim grupama, kao i drugih sadržaja kojim se obezbeđuju prava i interesovanja građana.

Konkurs je otvoren do 20. decembra 2011. godine.

Način prijave

  • Nezavisni producenti konkurišu sinopsisima, scenarijima ili gotovim pilot epizodama
  • Proizvedene emisije se dostavljaju isključivo na DVD formatu

Učesnici konkursa svoje ponude dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:
RDU Radio-televizija Srbije
Takovska 10
Beograd
Pisarnica RTS – za Direkciju RTS, IV sprat
sa naznakom: KONKURS ZA NEZAVISNE PRODUKCIJE – NE OTVARATI.

Na poleđini koverte obavezno upisati: naziv nezavisnog producenta, ime i prezime odgovornog lica – kontakt osobe, adresu – sedište, broj telefona, faksa i mejl adresu.

Programski kolegijum će razmotriti ponude i izabrati odgovarajuće nezavisne produkcije na osnovu programsko uređivačke politike RDU RTS kao javnog medijskog servisa Republike Srbije, umetničkog i tehničkog kvaliteta programa u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja svih prispelih ponuda nezavisnih producenata.

Tekst javnog poziva na sajtu RTS-a

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u