Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Konkurs „O čemu Srbija ćuti?”

Slavko Ćuruvija fondacija raspisala je konkurs za novinare lokalnih onlajn i štampanih medija za predloge istraživačkih i analitičkih priča o temama od značaja za lokalnu zajednicu u kojoj rade.

Cilj konkursa „O čemu Srbija ćuti?” je unapređenje znanja i veština novinara lokalnih internet i štampanih medija u analitičkom i istraživačkom novinarstvu, kao i pospešivanje saradnje lokalnih medija, uključujući i međusobnu razmenu sadržaja.

Pet najboljih predloga biće nagrađeno finansijskom i mentorskom podrškom tokom rada na realizaciji priče.

Rok za prijave je 23. oktobar 2015. godine.

Teme bi trebalo da se tiču neke od navedenih oblasti:

  • Nezavisnost, javnost i efikasnost pravosuđa
  • Rad policije i borba protiv svih vrsta kriminala, uključujući i organizovani kriminal i korupciju
  • Transparentnost budžeta lokalne samouprave i odgovornost lokalnih funkcionera
  • Zaštita ljudskih i manjinskih prava

Novinari koji se prijavljuju na konkurs treba da budu zaposleni ili stalni saradnici aktivnih štampanih ili internet medija koji pre svega izveštavaju o pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu (opštinu, grad, više opština, okrug).

Planirano je da rad na priči maksimalno traje četiri meseca – od 1. novembra 2015. do 29. februara 2016. godine. Očekivani angažman novinara je do 20 radnih sati nedeljno.

Prijave sa traženim dokumentima u prilogu mejla podnose se na e-mail adresu konkurs@slavkocuruvijafondacija.rs najkasnije do 23. oktobra 2015. godine, u 23.59h.

Pitanja o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja možete poslati na konkurs@slavkocuruvijafondacija.rs najkasnije do 20. oktobra.

Više detalja o konkursu i dokumentaciji za prijavu možete pogledati na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija.