Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u

Konkurs za najbolji novinarski rad na temu „Ozonski omotač i zdravlje“

Udruženje Centar za inovativne aktivnosti iz Beograda raspisalo je konkurs za najbolji novinarski rad na temu ozonski omotač i zdravlje (uticaj ozonskog omotača na zdravlje ljudi, prirodu ili životnu sredinu, oštećenje ozonskog omotača, štetnost i posledice UV zračenja, mere zaštite ili slično)

Pravo učešća imaju svi novinari u Srbiji koji na temu ovog konkursa pripreme rad u nekoj od sledećih formi:

  • radijski ili televizijski prilog
  • tekst za dnevnu, nedeljnu ili periodičnu novinu ili časopis
  • tekst ili video prilog za vebsajt

Na konkurs se mogu prijaviti i objavljeni i neobjavljeni prilozi ili tekstovi. Za radove na manjinskim jezicima obavezano je dostaviti i prevod na srpski jezik u pisanoj formi.

Autornajboljeg priloga ili teksta sledi nagrada u bruto iznosu od 20 hiljada dinara.

Krajnji rok za prijave je 1. decembar 2014. godine u 12 časova

Radove slati na email adresu: ngocina@yahoo.com. Audio i video priloge slati na navedenu email adresu preko “We Transfera”. Na istu adresu mogu se uputiti i sva eventualna pitanja u vezi sa konkursom.
Ovaj konkurs za novinare je deo projekta beogradskog udruženja Centar za inovativne aktivnosti „ZdravOozonski omotač i zdravlje“. Projekat je jedan od 6 izabranih na konkursu koji sprovode UNIDO i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Donator je UNIDO.