Jovan Hadži Kostić nagrada za novinsku satiru

Na osnovu pravilnika o dodeli nagrada „Jovan Hadži-Kostić“, Večernje novosti raspisuju javni konkurs za nagradu „Jovan Hadži-Kostić“.

Nagrada se dodeljuje sa novinsku satiru.

Kandidate za nagradu predlažu pojedinci, redakcije, udruženja, izdavači, žiri. Predlog je potrebno pismeno obrazložiti.

O nagradi odlučuje petočlani žiri.

Nagrada se sastoji od Plakate i novčanog iznosa od 50.000 dinara.

Predloge slati na adresu redakcije Večernje novosti:
Trg Nikole Pašića 7, 11000 Beograd
Sa naznakom „Za konkurs Jovan Hadži-Kostić“.

Krajnji rok za prijave je 1. novembar 2011. godine