Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Uključi se: javno informisanje i lokalna samouprava u službi građana

Mogu li građani i na koji način da učestvuju u rešavanju lokalnih problema i koje su koristi od toga na svakodnevni život?

Serijom od pet TV reportaža o uspešnim primerima građanskog učešća u procesima u lokalnim zajednicama, u okviru projekta Uključi se: javno informisanje i lokalna samouprava u službi građana, a uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Medija centar želi da ohrabri građane da se aktivno uključe u rešavanje lokalnih problema. Sa druge strane, reportaže treba da podignu svest lokalnih donosioca odluka i podstaknu ih da u svom radu ohrabruju što aktivnije učešće građana. Osnovna ideja je podizanje građanske svesti i rušenje tabua da bolji život zavisi od nekog drugog.

Oblasti koje su obuhvaćene projektom su socijalna zaštita i zbrinjavanja starih i nemoćnih lica i oblast očuvanja životne sredine.

Realizovano je pet reportaža koje za temu imaju projekte u koje je uključeno 11 gradova i opština, na čijim teritorijama su snimanja obavljena. To su opštine Žagubica, Žabari, Majdanpek, Negotin, Čajetina, Alibunar, Kovačica i gradovi Zaječar, Užice, Sremska Mitrovica i Šabac.

„Pomoć u kući“

Projekat realizuju opštine Žabari i Žagubica, Asocijacija za razvoj opštine Žagubica i Centar za društveno-ekonomski razvoj Žagubica.

Aktivnosti projekta odnose se na uspostavljanje održivih i kvalitetnih usluga za pomoć starim i bolesnim licima. Organizacijom pružanja ovih vrsta usluga građani i lokalne samouprave našle su način da zbrinu stara lica i obezbede nova radna mesta na poslovima socijalne zaštite.

Više od 100 lica starijih od 65 godina na područjima opština Žabari i Žagubica na ovaj način je zbrinuto i pružena im je svakodnevna nega i nadzor. Takođe, ovim projektom i akcijom zaposleno je preko 20 geronto-domaćica, žena koje do sada nisu imale ili su izgubile posao. Snimanja su obavljena u Žagubici, Žabarima i selima Osanica i Krepoljin.

Sagovornici na ovu temu bili su: Jovica Stojanić, Asocijacija za razvoj opštine Žagubica, Isidora Perić, psiholog, Tanja Sikiruš, gerontodomaćica, Sima Ljikić, korisnik usluge, Sima Surdulović, korisnik usluge.

.

„Ruka koja pomaže“

Projekat realizuju grad Zaječar, opštine Majdanpek i Negotin, Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, centri za socijalni rad Majdanpek i Negotin.

Tema ove reportaže jesu geronto-domaćice, njih 39 koje su uz pomoć svojih lokalnih samouprava uspešno završile akreditovanu obuku za brigu o starim licima i dobile zaposlenje. U Zaječaru i Majdanpeku, lokalne samouprave opremile su poseban prostor i nabavile automobile za pružanje usluga pomoći u kući. Poseban akcenat usmeren je na pomoć starim licima u ruralnim i zabačenim mestima kojih na istoku Srbije ima mnogo.

Za potrebe ove reportaže snimanja su obavljena na područjima sve tri opštine, a sagovornici su bili: Suzana Vujović, gradska uprava Zaječar, Mira Andrijašević, direktorka Centra za socijalni rad Zaječar, Limonka Cojić, gerontodomaćica, Jovanka Mitić, korisnica usluge.

.

„Sigurna starost“

Projekat sprovode opštine Alibunar i Kovačica uz podršku Centra za liberalno-demokratske studije, Centra za socijalni rad Kovačica i Crvenog krsta iz Alibunara.

Prema istraživanjim obavljenim na teritoriji ove dve južno-banatske opštine, preko 25% starih i nemoćnih živi na granici ili ispod granice siromaštva. Procenat nezaposlenosti u selima na teritoriji ove dve opštine obuhvata preko 40% stanoništva. Zato je pomoć starim i napuštenim licima neophodna, a načini i sredstva da im se pomogne, ograničena.

Sagovornici na ovu temu bili su: Danica Čančarević, Crveni krst Alibunar, Jasmina Jezdić, organizacija „Sigurna starost“, Speranca Irina, geronto-domaćica, Julijana Margan, korisnica, Vida Bežunar, korisnica usluge.

.

„Otpad nije smeće“

Snimanja su obavljena na teritoriji grada Užica, opštine Čajetina i Zlatiboru.

Teme projekta je unapređenje sistema primarne selekcije otpada i reciklaže na teritoriji grada Užica i opštine Čajetina. Poseban akcenat dat je kompostiranju, pretvaranju zelenog otpada u humus, kog u planinskim krajevima nema dovoljno.

Sagovornici na ekološke teme i značaja zaštite životen sredine, bili su: Tihomir Petković, gradonačelnik Užica, Aleksandar Tasić, koordinator projekta, Srdjan Pantović, direktor JKP Zlatibor, Bojana Božanić, opština Čajetina, Katarina Ristović, građanka Užica, Mileva Rodić, nastavnica biologije, Luka Trmčić, učenik osnovne škole.

.

„Regionalna deponija Srem - Mačva“

Projekat realizuju gradovi Sremska Mitrovica i Šabac, uz saradnju sa javno komunalnim preduzećima oba grada, kao i nevladinim organizacijama SM Omladinski centar iz Sremske Mitrovice i EKOS iz Šapca.

Regionalna deponija na teritoriji ova dva grada počela je sa radom tokom 2014. godine i predstavlja veliku nadu za rešenje adekvatnog zbrinjavanja otpada ova dva grada na obali Save. Svest građana o značaju reciklaže i važnosti odgovornog upravljanja otpadom, na niskom je nivou. Da bi se to porpavilo potrebno je konstantno informisanje i edukacija svih, pa i dece u predškolskom uzrastu.

Tema ove reportaže jesu napori lokalnih samouprava i nevladinih organizacija da podignu zaintersovanost građana za očuvanje životne sredine, kao i akcije čišćenja divljih deponija koje aktivisti zajedno sa građanima sprovode.

Sagovornici su bili: Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice, Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, Darko Berić, udruženje EKOS, Nikola Samardžić, udruženje SM Omladinski centar, Verica Đapanović, učenica iz Šapca.

.
Projekat „Uključi se: javno informisanje i lokalna samouprava u službi građana“ finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije