Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

RSS
Budite obavešteni o najnovijim događajima u Medija centru...

Invalidnost u štampi:

istraživanje o tome kako su invalidnost i osobe sa invaliditetom prikazani u štampanim medijima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji u 2006. godini

U okviru Inicijative za praćenje tematike invalidnosti, Handicap International je objavio istraživanje "Invalidnost u štampi: Istraživanje o tome kako su invalidnost i osobe sa invaliditetom prikazani u štampanim medijima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji u 2006. godini". Ovaj radni dokument će
pokušati da prikaže osnovne trendove u prikazivanju invalidnosti u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji kako bi se podstakla debata izmedju zagovornika pitanja invalidnosti i predstavnika medija za pronalaženje najboljeg načina uzajamne saradnje u cilju menjanja načina izveštavanja o invalidnosti sa negativnog portretisanja koje stigmatizuje osobe sa invaliditetom ka izveštavanju koje će raditi na normalizovanju pitanja invalidnosti na pozitivan način.

Tokom 2008. godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu pod administrativnom upravom UN-a će se održati lokalne radionice koje ce okupiti aktiviste pokreta osoba sa invaliditetom i medijske stručnjake koji će koristiti ovaj radni dokument kao polaznu tačku za pronalaženje načina za zajednički rad. Cilj ovih radionica je dvostruk: podići svest medijskih stručnjaka o invalidnosti sa stanovišta ljudskih prava i shvatiti kako zagovornici pitanja invalidnosti mogu efikasnije sarađivati sa medijima kako bi im preneli poruku.

Pored razmene neophodnih veština i znanja, organizatori se nadaju da će formirati platformu za diskusiju i stvaranje mreže između aktivista organizacija osoba sa invaliditetom i medijskih stručnjaka na području jugo-istočne Evrope.

Preuzmite dokument Invalidnost u štampi (pdf 742KB)