Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Svakog drugog petka

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Aktuelni konkursi za novinare, urednike, fotoreportere, medijske kuće...

Godišnji nagradni konkurs za istraživačko novinarstvo

Nezavisno udruženje novinara Srbije, u saradnji sa Ambasadom SAD u Srbiji, raspisuje nagradni konkurs za istraživačko novinarstvo.

Nagrade koje se sastoje iz novčanog dela (po 1200 dolara u dinarskoj protivvrednosti) i plakete biće dodeljene u pet kategorija – po jedna za najbolje radove objavljene u štampi, na televiziji, radiju i on-lajn mediju, i najboljem mladom novinaru (do 30 godina) u konkurenciji svih medija.

Nagrade će već tradicionalno biti dodeljene 3. maja 2011. godine na Dan slobode štampe.

O dobitnicima nagrada odlučivaće žiri čiji su članovi bivši predsednici NUNS-a i predstavnik Ambasade SAD.

Uslovi prijave:
U izbor ulaze sve novinarske forme: izveštaj, intervju, članak, reportaža... Prijavu na konkurs može poslati redakcija ili pojedinac. Sam kandidat ne može kandidovati sebe.
Radovi koji se prijavljuju na konkurs moraju biti objavljeni ili emitovani u periodu od 15. aprila 2010. do 15. aprila 2011. godine.

Forma prijave:
Prijava bi trebalo da sadrži podatke o autoru (ime, prezime, redakcija, kontakt telefon, e-mail ili adresa), mestu i vremenu štampanja ili emitovanja, predlagaču, kao i kratak osvrt na rad kandidata u poslednjih godinu dana.

Prijava može da sadrži maksimalno dva teksta ili priloga jednog autora.
Obrazac za prijave mozete naći na www.nuns.rs

Za prijavu kandidata iz štampanih medija važno je da se na fotokopiji ili skeniranom tekstu jasno vidi logo novine, potpis autora i datum objavljivanja.

Forma prijave za TV je DVD ili SVHS snimak, a za radio MP3 snimak ili audio kaseta.

Uz prijavu za TV i radio prilog, potrebno je poslati i potvrdu redakcije, potpisanu od strane urednika ili direktora, kada je i gde prilog emitovan.

Uz tekst objavljen na on-lajn mediju prilaže se adresa stranice internet prezentacije teksta.

Prijavni obrazac i detaljne informacije

Prijave, sa naznakom „Za konkurs“ slati ili doneti lično na adresu:
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Resavska 28, II sprat
11 000 Beograd

Konkurs je otvoren do 15. aprila 2011. godine.

Sve ostale informacije o konkursu i uslovima prijave mogu se dobiti na telefone:
011/ 3343 255, 011/ 3343 136.