Kompletna stipendija za godinu dana studiranja u SAD

World Learning projekat i ove godine nastavlja implementaciju Forecast programa za razmenu studenata pod rukovodstvom US State Department Bureau of Educational and Cultural Affairs i u saradnji sa Kancelarijom za kulturu i medije Američke ambasade. Program će od ove akademske godine nositi novo ime - Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD).

Program podrazumeva odlazak grupe studenata iz Srbije i Crne Gore na jednogodišnje akademske studije u SAD (2012/2013).

Global UGRAD program razmene pruža studentima osnovnih studija punu stipendiju za jednu akademsku godinu studija u Sjedinjenim Američkim Državama. Stipendija pokriva školarinu, međunarodna/domaća putovanja, konsultacije, smeštaj i ishranu, osiguranje od povreda ili bolesti, manji džeparac i kupovinu knjiga. Studenti pohađaju kurseve u oblasti specijalizacije, kao i izborne predmete, žive u studentskim domovima i imaju priliku da učestvuju u organizacijama i aktivnostima univerzitetskog kompleksa.

Od njih se zahteva da učestvuju u aktivnostima društveno korisnog rada da bi što bolje razumeli društvo i vrednosti Sjedinjenih Američkih Država. Tokom ove akademske godine biće podsticani da učestvuju i u stažiranju.

Global UGRAD otvoren je ka svim akademskim oblastima studiranja i ne diskriminiše učesnike na rasnoj osnovi, po boji kože, rodu, religiji, nacionalnosti i etničkoj pripadnosti, ili invaliditetu. Finalisti će biti odabrani na osnovu akademskog uspeha, liderskih potencijala, znanja engleskog i spremnosti da studiraju u SAD.

Kako se prijaviti:

  • Za studente iz Srbije:

Popunjene aplikacije se mogu predati lično ili putem pošte (preporučeno) u četiri primerka na adresu World Learning, Inc, Kralja Milana 4a, stan 27, Beograd.

Popunjene aplikacije i skenirani materijali se mogu poslati i elektronskim putem na adresu: applications@worldlearning.org.rs.

- Aplikacioni formular
- Uputstvo za popunjavanje aplikacije

Krajnji rok za predaju je: 16. januar 2012. godine u 17h

Kontakt
Global UGRAD World Learning, Inc.
Kralja Milana 4a/27
11000 Beograd
+381 11 362 6092
+381 69 362 6092

Detaljne informacije o programu
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u