Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

UNICEF u saradnji sa Telenorom dodelio nagrade novinarima za izveštavanje o prevenciji digitalnog nasilja nad decom

Stručni žiri, koji su činili ugledni novinari Olja Bećković, Branka Otašević, Gorica Nešović, Veselin Simonović, i savetnica za odnose sa javnošću UNICEF-a Jadranka Milanović, doneo je odluku da nagrade pripadnu novinaru Borisu Vukoviću za tekst „Na Fejsbuku se javilo 300 đaka da ubije druga“ objavljenom u dnevnom listu Blic, novinarki Jovani Jovančić za televizijski prilog u emisiji „Oko magazin“ Radio televizije Srbije i Tamari Vučenović, novinarki Radio Beograda 2 za ciklus razgovora o temi digitalnog nasilja nad i među decom emitovanog u okviru emisije „Digitalne ikone“.

Nagrada za najprofesionalnije izveštavanje sadrži specijalno UNICEF priznanje - plaketu i medalju, a kompanija Telenor, dugogodišnji korporativni partner UNICEF-a u Srbiji, za svakog dobitnika je obezbedila tablet računar sa jednogodišnjim korišćenjem interneta. Nagrade su uručili Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji, i Sanja Rajačić, specijalista za društvenu odgovornost kompanije Telenor.

.

Godišnja nagrada UNICEF-a za medijsko izveštavanje o deci i dečijim pravima

Kancelarija UNICEF-a u Srbiji oglašava konkurs za godišnju nagradu za etičko i profesionalno medijsko izveštavanje o digitalnom nasilju nad i među decom.

Nagrade se dodeljuju za najbolji prilog objavljen na televiziji, radiju i u štampanim medijima (uključujući internet portale medijskih kuća) na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1. januara do 31. oktobra 2013. godine.

Kontakt osoba:
Snežana Ilić
063/402 478
ilic@mc.rs

Prijavu slati na:
Medija centar, Terazije 3/I, 11000 Beograd, sa naznakom „Za UNICEF konkurs“

Nagrade za najbolje radove se dodeljuju u partnerstvu sa Telenorom
20. novembra 2013. godine.

Pravilnik

 • Rok za prijavljivanje radova je 1. novembar 2013. godine. Ukoliko se prilozi šalju poštom, u obzir će se uzimati datum poštanskog žiga. Materijal koji stigne nakon ovog datuma neće biti razmatran.
 • Pravo učešća na konkursu imaju svi profesionalni novinari bez obzira na njihov formalni status, ukoliko je tekst / prikaz kojim konkurišu objavljen / emitovan u medijima na teritoriji Republike Srbije u peridodu od 1. januara do 31. oktobra 2013. godine.
 • Žiri će odluku doneti na osnovu većine glasova.

Propozicije

  1. Tematska kategorija za medijsko izveštavanje je digitalno nasilje nad i među decom.
  2. Svaki učesnik na konkursu može da konkuriše samo sa jednim radom.
  3. U slučaju da je kandidatura izraz timskog rada, grupa autora smatraće se jednim kandidatom.
  4. Na konkurs se šalju radovi (novinski tekstovi, radio ili TV emisije) koji su štampani ili emitovani u sredstvima javnog informisanja u periodu od 1. januara do 31. oktobra 2013. godine. Radovi treba da budu produkcija odredjene medijske kuće bez komercijalnog sponzorstva.
  5. Dostavljeni materijali se ne vraćaju učesnicima konkursa.
  6. Učesnici konkursa uz radove šalju i prijavu-formular (videti u prilogu), u kome su navedena prava i obaveze učesnika.
  7. Prijava se dostavlja poštom, elektronski ili lično do 1. novembra 2013. godine, a radove pristigle nakon tog roka žiri neće uzimati u razmatranje.
  8. Donja starosna granica učesnika je 18 godina.
  9. Žiri će razmatrati kandidature na osnovu promovisanja dečijih prava i pridržavanja opštih novinarskih kriterijuma i standarda, uključujući etičnost, senzitivnost, istraživački rad, stil pisanja, originalnost, inovativnost, kreativnost, javnu korist, kao i da li se materijal može smatrati inicijatorom pozitivnih promena u društvu.
  10. Žiri zadržava pravo da ne prihvati materijal i odbije učešće na konkursu ukoliko bude smatrao da dostavljeni materijal nije u saglasnosti sa propozicijama.
  11. UNICEF zadržava pravo da koristi sav dostavljeni materijal za svoje prezentacije i korišćenje u medijima, kao i za njihovo reprodukovanje u cilju daljeg promovisanja nagrade.

Kako se prijaviti

Popuniti prijavu i poslati je uz tekst ili audio-vizuelni prikaz (audio ili video kaseta, CD ili DVD) sa potvrdom medijske kuće o vremenu i mestu objavljivanja / emitovanja datog priloga na adresu:
Medija centar, Terazije 3/I, 11000 Beograd, sa naznakom „Za UNICEF konkurs“

Štampani mediji
Ako postoji mogućnost, potrebno je dostaviti originalni štampani tekst. Ako to nije moguće, biće prihvaćena i kvalitetna kopija.

Radio
Radio novinari izveštaj treba da dostave na CD-u u mp3 formatu. CD treba da bude jasno obeležen, sa imenom, adresom i telefonom kandidata, kao i naznakom dužine trajanja priloga.

Televizija
Televizijski novinari treba da dostave DVD sa TV prilogom/emisijom sa uključenom najavnom i odjavnom špicom emisije. DVD treba da bude jasno obeležen, sa imenom, adresom i telefonom kandidata, kao i naznakom dužine trajanja priloga/emisije.

On-line mediji
Novinari treba da dostave CD sa tekstom u originalnom HTML formatu i/ili Internet adresu na kojoj se može pogledati materijal (nepromenjen) namenjen za Konkurs. Urednik/ca treba da verifikuje da je materijal bio objavljen na Internet sajtu.

Prijava (doc)