Uručene nagrade UNICEF-a za najbolje medijsko izveštavanje o deci

Priznanje za profesionalne i etične izveštaje o nasilju nad i među decom dodeljeno novinarkama Radio Zrenjanin, TV Pirot i dnevnog lista Press

Beograd, 20. novembar – UNICEF je i ove godine na Svetski dan deteta i godišnjicu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, dodelio godišnja priznanja predstavnicima štampanih i elektronskih medija za profesionalno i etično izveštavanje o deci i dečijim pravima. Nagrada se dodeljuje od 2004. godina.

Tematska kategorija konkursa ove godine bila je nasilje nad i među, sa fokusom na nasilje u školi.

Stručni žiri, koji su činili ugledni novinari Olja Bećković, Branka Otašević, Zoran Panović, profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski i savetnica za odnose sa javnošću UNICEF-a Jadranka Milanović, doneo je odluku da nagrade pripadnu Ani Mitić, novinarki za tekst “Nijedno dete više ne sme da nastrada zbog nasilja u školi” objavljen u listu Press; novinarki Dragici Pavlov Krstić za televizijski prilog o vršnjačkom nasilju u emisiji “Sa Vanjom i Vladom” emitovanom na Televiziji Pirot; i Svetlani Toškov, novinarki Radio Zrenjanina, za emisiju “Nasilje u školama – poput borbe vukova”.

Nagrada za najprofesionalnije izveštavanje sadrži specijalno UNICEF priznanje - plaketu i medalju, a kompanija Telenor, dugogodišnji korporativni partner UNICEF-a u Srbiji, za svakog dobitnika je obezbedila po Telenor Touch Pad tablet i karticu sa neograničenim internetom na godinu dana. Nagrade su uručile Judita Rajhenberg, direktorka UNICEF-a u Srbiji, i Marija Vujanić, menadžer za komunikacije kompanije Telenor.
Iz obrazloženja žirija:

 • Tekst autorke Ane Mitić podseća na godišnjicu smrti dečaka Alekse Jankovića koji se ubio zbog šikaniranja u školi. Pisan je s jakim emocionalnim nabojem, ali bez senzacionalizma. Glavni cilj mu je da se pošalje jasna društvena poruka izražena i u naslovu koji glasi: "Nijedno dete više ne sme da nastrada zbog nasilja u školi".

 • Prilog autorke Dragice Pavlov Krstić, emitovan u emisiji „Sa Vanjom i Vladom“ na televiziji Pirot, poseduje kreativan, inteligentan i duhovit pristup ozbiljnoj i teškoj temi. Opredeljenjem da se o nasilju uopšte, posebno o međuvršnjačkom, govori vedro, delimično kroz igru, autorka je postigla neuobičajen ali snažan efekat.

 • Prilog autorke Svetlane Toškov “Nasilje u školama – poput borbe vukova” predstavlja inovativan odnos prema delikatnoj temi i na neuobičajen način uvodi slušaoce u problematiku. Ovaj novinarski rad u prvi plan stavlja pitanje da li svi akteri koji rade sa decom ili brinu o njima: škola, nastavnici, roditelji, uvek znaju šta se sa decom i među mladima zbiva i šta su pravi uzroci njihove povremene agresivnosti.

Nagrađeni radovi su razmatrani na osnovu kriterijuma promovisanja dečijih prava i opštih profesionalnih novinarskih kriterijuma izveštavanja, uključujući kvalitet izveštavanja, etičnost, javnu korist, kao i da li se materijal može smatrati inicijatorom pozitivnih promena u društvu i promena društvenih normi.
.

Godišnja nagrada UNICEF-a za medijsko izveštavanje o deci i dečijim pravima

Kancelarija UNICEF-a u Srbiji oglašava konkurs za godišnju nagradu za etičko i profesionalno medijsko izveštavanje o nasilju nad i među decom, sa fokusom na nasilje u školi.

Nagrade se dodeljuju za najbolji prilog objavljen na televiziji, radiju i u štampanim medijima na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1. januara do 1. novembra 2012. godine.

Nagrade će biti dodeljene 20. novembra 2012. godine.

Kontakt osoba:
Mila Gavrilović
063 8837 143
gavrilovic@mc.rs

Prijavu slati na:
Medija centar, Terazije 3/I, 11000 Beograd, sa naznakom „Za UNICEF konkurs“

Pravilnik

 • Rok za prijavljivanje radova je 5. novembar 2012. godine. Ukoliko se prilozi šalju poštom, u obzir će se uzimati datum poštanskog žiga. Materijal koji stigne nakon ovog datuma neće biti razmatran.
 • Pravo učešća na konkursu imaju svi profesionalni novinari bez obzira na njihov formalni status, ukoliko je tekst/prikaz kojim konkurišu objavljen/emitovan u medijima na teritoriji Republike Srbije u peridodu od 1. januara do 1. novembra 2012. godine. Studentski radovi se neće uzimati u obzir.
 • Žiri će odluku doneti na osnovu većine glasova.

Propozicije

 1. Tematska kategorija za medijsko izveštavanje je nasilje nad i među decom, sa posebnim naglaskom na nasilje u školi.

 2. Svaki učesnik na konkursu može da konkuriše samo sa jednim radom.

 3. U slučaju da je kandidatura izraz timskog rada, grupa autora smatraće se jednim kandidatom.

 4. Na konkurs se šalju radovi (novinski tekstovi, radio ili TV emisije) koji su štampani ili emitovani u sredstvima javnog informisanja u periodu od 1. januara do 1. novembra 2012. godine. Radovi treba da budu produkcija odredjene medijske kuće bez komercijalnog sponzorstva.

 5. Dostavljeni materijali se ne vraćaju učesnicima konkursa.

 6. Učesnici konkursa šalju i prijavu-formular (videti u prilogu), u kome su navedena prava i obaveze učesnika.

 7. Prijava se dostavlja poštom, elektronski ili lično do 5. novembra 2012. godine, a radove pristigle nakon tog roka žiri neće uzimati u razmatranje.

 8. Donja starosna granica učesnika je 18 godina.

 9. Žiri će razmatrati kandidature na osnovu promovisanja dečijih prava i pridržavanja opštih novinarskih kriterijuma i standarda, uključujući etičnost, senzitivnost, istraživački rad, stil pisanja, originalnost, inovativnost, kreativnost, javnu korist, kao i da li se materijal može smatrati inicijatorom pozitivnih promena u društvu.

 10. Žiri zadržava pravo da ne prihvati materijal i odbije učešće na konkursu ukoliko bude smatrao da dostavljeni materijal nije u saglasnosti sa propozicijama.

 11. UNICEF zadržava pravo da koristi sav dostavljeni materijal za prezentacije i korišćenje u medijima, kao i za njihovo reprodukovanje u cilju daljeg promovisanja nagrade.

Kako se prijaviti

Popuniti prijavu i poslati je uz tekst ili audio-vizuelni prikaz (audio ili video kaseta, CD ili DVD) sa potvrdom medijske kuće o vremenu i mestu objavljivanja/emitovanja datog priloga na adresu:

Medija centar, Terazije 3/I, 11000 Beograd, sa naznakom „Za UNICEF konkurs“

Štampani mediji

Ako postoji mogućnost, potrebno je dostaviti originalni štampani tekst. Ako to nije moguće, biće prihvaćena i kvalitetna kopija.

Radio

Radio novinari izveštaj treba da dostave na CD-u u mp3 formatu. CD treba da bude jasno obeležen, sa imenom, adresom i telefonom kandidata, kao i naznakom dužine trajanja priloga.

Televizija

Televizijski novinari treba da dostave DVD sa TV prilogom/emisijom. DVD treba da bude jasno obeležen, sa imenom, adresom i telefonom kandidata, kao i naznakom dužine trajanja priloga/emisije.

Prijava (doc)

.

TV spot

Untitled Document
.
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u