Foto konkurs „Prilagođavanje klimatskim promenama“

Fond za Adaptaciju osnovale su potpisnice Protokola Kjoto Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama (UNFCCC) u cilju finansiranja kokretnih projekata i programa adaptacije u zemljama u razvoju koje su potpisale Protokol Kjoto.

Takmičenje je orijentisano ka adaptaciji na negativne efekata klimatskih promena, koje Međuvladin panel o klimatskim promenama (IPCC) definiše kao prilagođavanje prirodnih ili čovekovih sistema u odgovoru na aktuelne ili očekivane klimatske stimuluse ili njihove efekte, kojim se umanjuje negativan uticaj ili iskorišćavaju nastale pogodnosti (Treći analitički izveštaj, Klimatske promene 2001).

Takmičenje je otvoreno za profesionalne i amaterske fotografe.

Digitalne fotografije mogu biti i kolor i crno-bele i ne smeju biti prethodno objavljivane.

Žiri ima pravo da diskvalifikuje fotografije na kojima je vidno intervenisano (standardna optimizacija je dozvoljena – levels, contrast...)

Autorske fotografije treba da imaju naziv (maksimalno 5 reči, na engleskom jeziku), opis (maksimalno 25 reči koje objašnjavaju vezu sa temom Konkursa), naveden datum i lokaciju foto beleške. Od ličnih podataka autora, potrebno je navesti: Ime, prezime, godište, pol, profesiju i kontakt detalje (broj telefona, e-mail adresu, e-mail adresu za mejling liste i website – ukoliko postoji).

Nisu predviđene novčane nagrade, već predstavljanje tri najuspešnije fotografije na događaju Adaptation Fund side u Durbanu, kao i njihovu promociju na websajtu organizacije adaptation-fund.org.

Prijava se obavlja putem elektronske pošte, a krajnji rok je 22. novembar 2011. godine.

Pravilnik Konkursa

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u