Foto-konkurs: Održivost transporta i energije

Takmičenje za najbolju fotografiju na temu Održivosti transporta i energije

Ovo takmičenje pokrenuli su OEBS i Litvansko predsedništvo u vezi sa ovogodišnjim OEBS Forumom ekonomije i životne sredine koji je ove godine fokusiran na promociju održivosti transporta i energije, a održava se u septembru, u Pragu. U okviru foruma biće postavljena i izložba koja se sastoji od 12 najuspešnijih fotografija sa ovog konkursa.

Fotografi, amateri i profesionalci, iz zemalja članica OEBS-a (kao i partnerskih zemalja), pozvani su da na konkurs pošalju fotografije koje oslikavaju važnost održivog transporta koji je presudan za kvalitet naše budućnosti.

Internacionalni žiri izabraće dva pobednika, a treći će biti određen glasanjem putem interneta. Prva nagrada se sastoji od organizovanog putovanja u Prag i prisustovanja Forumu ekonomije i životne sredine, dok se drugi deo nagrade sastoji od fotografske opreme. Autori drugoplasirane i trećeplasirane fotografije takođe će biti nagrađeni foto-opremom.

Krajnji rok za dostavljanje fotografija je 31. jul 2011. godine

Uslovi konkursa i obrazac za prijavu
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u