Foto i video konkurs Onlajn Reciklarnica

Onlajn Reciklarnica sastavni je deo kampanje Zelene inicijative, čiji je cilj podsticanje mladih da se aktivno uključe u proces reciklaže u Srbiji putem njima najbližeg instrumenta – Interneta.

Na konkurs se mogu javiti mladi od 15 do 30 godina koji dobro opažaju, pažljivo posmatraju i beleže, kreativno razmišljaju i žele da predlože svoja rešenja. Poziv važi za one koji žele da svojim foto-aparatom ili video-kamerom, odnosno mobilnim telefonom, zabeleže probleme u vezi sa bio kojom vrstom otpada i postave svoje foto i/ili video zapise na konkursnoj stranici onlajn Reciklarnice.

Kriterijumi za izbor pobednika biće ozbiljnost uočenog problema, tehnički kvalitet foto/video zapisa uočenog problema, kvalitet opisa uočenog problemai kreativnost i inovativnost u pristupu uočenom problemu.

Foto i video zapisi moraju da budu autentični i snimljeni na teritoriji Republike Srbije. Nagrade će biti dodeljivane u dve kategorije – foto i video zapisi.

Konkurs je otvoren do 31. marta 2012. godine, a rezultati takmičenja biće objavljeni na sajtu Zelene inicijative.

Više detalja o kriterijumima konkursa