Početna > MC za medije > Konkursi arhiva > 2012 > E-Inclusion Awards 2012

E-Inclusion Awards 2012

Evropska komisija uspostavila je nagradu e-Uključenost kako bi se podigla svest, podstaklo učešće i odalo priznanje primerima dobre prakse u korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija sa ciljem postizanja socijalne i digitalne uključenosti u Evropi.

U 2012. godini nagrade se dodeljuju pojedincima, kao i organizacijama iz javnog, poslovnog i civilnog sektora. Postoje dve kategorije učesnika i dve nagrade u okviru svake kategorije:

  • Nagrada “I am Part of IT” („Digitalno sam uključen/a”) – dodeljuje se osobama koje su osnažene kroz proces digitalnog uključivanja. Posebna pažnja poklanja se uspešnim pričama koje se tiču povećanja zapošljivosti, sticanja novih veština i prekvalifikacije, kao i unapređenog kvaliteta života i socio-ekonomskog položaja osoba pod rizikom od socijalne isključenosti i izolovanosti.
  • Nagrada “Be Part of IT – Digital Inclusion Champions” („Budi digitalno uključen/a – Prvaci digitalnog uključivanja“) – dodeljuje se organizacijama (ili pojedincima izvan organizacija) koje promovišu digitalno uključivanje primenom i podrškom relevantnim projektima.

Organizacije/projekti mogu podneti najviše dve prijave, što znači da mogu prijaviti različite aspekte ili podprojekte.

Dvanaest finalista u svakoj kategoriji predstaviće svoje projekte na Konferenciji u Briselu 21. i 22. juna 2012. godine. Na samoj konferenciji biće proglašeni pobednici.

Uz prijave treba dostaviti pisani i audio-vizuelni materijal. Rok za prijave je 4. maj 2012. godine.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Irena Radinović (Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva), irena.radinovic@gov.rs, telefon 011/311-4605.

Više informacija na sajtovma Digitalne agende i e-Inclusion Awards.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u