Nagrada za posebna dostignuća u istraživačkom novinarstvu

Centralna evropska inicijativa (CEI) i Medijska organizacija jugoistočne Evrope (SEEMO) dedeljuju nagradu za posebna dostignuća u istraživačkom novinarstvu.

Pravo učešća na konkursu imaju novinari iz zemalja članica Centralne evropske inicijative (Albanija, Austrija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina), koji su u poslednje tri godine imali uspeha u istraživačkom novinarstvu i koji se još uvek aktivno bave novinarskim poslom.

Potencijalni učesnici moraju biti prijavljeni od strane pojedinaca, organizacija, medijskih kompanija, a samonominacije nisu dozvoljene. Za nagradu mogu konkurisati novinari iz svih medijskih oblasti: štampe, televizije, novinskih agencija ili internet novinarstva.

Međunarodni žiri čine uvaženi novinari i medijski stručnjaci iz regiona Centralno-istočne Evrope.

Pobednik dobija 5 000 eura i pravo učešća na Forumu medija koji će se održati u Beogradu, novembra ove godine.

Prijavni formular i pravila učešća
Kompletan tekst poziva na engleskom jeziku (pdf)

Centralna evropska inicijativa posebnu pažnju poklanja oblasti medijskog informisanja i podržava ulogu nezavisnih medija u državama koje su njene članice. Imajući u vidu izuzetno teške uslove pod kojima novinari obavljaju svoj posao, ova organizacija je u saradnji sa Medijskom organizacijom jugoistočne Evrope 2008. godine ustanovila Nagradu za izuzetna dostignuća u istraživačkom novinarstvu.

Krajnji rok za prijave je 1. septembar 2011. godine

Prijave se mogu podneti poštom ili putem e-maila.

Kontakt:
Ms. Barbara Fabro, Senior Executive Officer
CEI Secretariat
Via Genova, 9 - 34121 Trieste, Italy
Tel. +39 040 77 86 777/725 - Fax +39 040 36 06 40
fabro@cei-es.org