Prijava za učešće u trećem ciklusu BIRN-ovog projekta kulturne saradnje na Balkanu

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) raspisuje konkurs za deset novinara zainteresovanih za kulturnu politiku i regionalnu saradnju koji bi učestvovali u trećem ciklusu regionalnog projekta BICCED, finansiranog od strane Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu.

Tokom tri godine, projekat je nastojao da oformi bazu od trideset obučenih novinara iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Srbije i Makedonije koji bi pisali o zajedničkim temama vezanim za kulturnu politiku i doprinosili promenama i razvoju kulturnih politka pojedinačnih zemalja.

Naredni ciklus projekta, u trajanju od 10 meseci, nudi:
 • uvodnu zajedničku radionicu iz analitičkog izveštavanja, online medija i društvenih mreža na internetu koju će voditi međunarodno priznati novinari i stručnjaci;
 • studijsku posetu prestonici jedne od zemalja učesnica sa posetom kulturnim dešavanjima;
 • objavljivanje jedne analize mesečno (plaćene) u prestižnom BIRN-ovom online izdanju www.balkaninsight.com;
 • objavljivajne članaka u novinarevoj matičnoj kući, kao i u vodećim novinskim izdanjima u regionu i šire.
 • lični napredak kroz trening na poslu i uredničko iskustvo sa BIRN-ovim lokalnim i međunarodnim ekspertima;
 • rad u direktnom kontaktu sa kolegama iz regiona;
 • mogućnost za uključivanje u rastuću mrežu BIRN-ovih analitičkih i istraživačkih novinara na Balkanu po završetku projekta.

Deset najuspešnijih novinara će biti odabrano na osnovu sledećih kriterijuma:
 • kandidat mora imati minimum 2 godine novinarskog iskustva i jako interesovanje za kulturni razvoj;
 • prijavu mora podržati urednik medijske kuće za koju kandidat radi;
 • kandidat mora imati aktivno znanje engleskog jezika, kako u pisanju, tako i u govoru.

Prijave na konkurs moraju sadržati sledeće:
 • motivaciono pismo sa kontakt podacima;
 • ažuriran CV sa jasno vidljivim prethodnim iskustvom;
 • pismo urednika novinareve matične medijske kuće (ukoliko je zaposlen), kojim se potvrđuje spremnost da se novinaru omogući učešće u projektu.

Prijave se šalju na adresu dusica@birn.eu.com, subject: “Application for BICCED”. Prijave moraju stići najkasnije 3. januara 2012. godine, a selekcija će biti obavljena do 10. januara 2012. godine.

BIRN je poslodavac jednakih šansi i za učešće u projektu podjednako ohrabruje prijavljivanje i ženskih i muških kandidata, bez obzira na njihovo političko, religiozno, etičko ili bilo koje drugo opredeljenje.

Open call for journalists (pdf, 25 kB)
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u