Novinar za projekat „Tranziciona pravda“ u Srbiji

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) traži kvalifikovanog izveštača iz Srbije za svoj novopokrenuti regionalni projekat na temu tranzicione pravde u jugoistočnoj Evropi. Novinar će biti zadužen za analitičko, istraživačko i sudsko izveštavanje i biće direktno odgovoran uredniku projekta, programskom menadžeru i koordinatoru kao i drugom ovlašćenom supervizoru/supervizorima koji će dodeljivati zadatke u skladu sa potrebama. Izabrani kandidat radiće na zahvalnoj poziciji u mladoj i dinamičnoj organizaciji koja definiše glavne medijske teme na Balkanu.

Ovo je veoma zahtevna pozicija koja podrazumeva radni odnos sa punim radnim vremenom na period od 21 meseca. Svi kandidati moraju biti na raspolaganju počev od januara 2012. godine (posao će, u punom obimu, početi od februara meseca 2012. godine).

Rok za prijave: 15. decembar, 2011. god.
Procedura za prijavljivanje: CV, motivaciono pismo i dve profesionalne reference poslate email-om na jessie.hronesova@birn.eu.com.

Opis projekta:

BIRN pokreće novi dvogodišnji multimedijalni regionalni projekat finansiran od strane Evropske komisije i Ministarstva inistranih poslova Švajcarske. Projekat ima za cilj da podigne nivo opšteg javnog razumevanja tranzicione pravde u post-jugoslovenskim zemljama (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) kao i da unapredi stanje u medijima kroz regionalnu mrežu sastavljenu od šest lokalno stacioniranih specijalizovanih novinara koji bi zajedno činili Regionalni novinarski tim za tranzicionu pravdu. Projekat se sastoji iz online članaka koji pokrivaju regionalna pitanja vezano za ratne zločine, radio programa koji obezbeđuju mesečno izveštavanje o svim pitanjima koja se tiču posleratnih procesa a vezano za tranzicionu pravdu, kao i seriju od šest dokumentaraca i jedan film koji prati istraživački rad Regionalnog novinarskog tima za tranzicionu pravdu. Osnovni cilj projekta je da osigura da javnost u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori ima slobodan i otvoren pristup nepristrasnim vestima i analizama na temu tranzicione pravde kao kamena temeljca uspešne demokratizacije, funkcionisanja vladavine prava, poštovanja ljudskih prava i održive mirne budućnosti.

Kratak opis radnog mesta:

 • Sudsko izveštavanje, istraživački rad i dnevni izveštaji iz suda;
 • Istraživački rad i izrada analitičkih izveštaja za online publikaciju, radio i TV proizvode i prezentaciju ovog projekta;
 • Istraživačko novinarstvo koje obuhvata istraživački rad, intervjue, prikupljanje podataka i analitičko izveštavanje;
 • Dnevni medijski kliping tekstova koje su preneli lokalni mediji uključujući i identifikaciju, sečenje, prikupljanje i izradu dnevnih, nedeljnih i mesečnih sažetaka;
 • Razvijanje novih ideja i tema za online portal vesti, radio i TV proizvode i prezentaciju ovog projekta, kao i stalan rad na unapređenju i daljem razvoju projekta;
 • Aktivan doprinos razvoju Radija regionalne tranzicione pravde i, kasnije, TV produkcije
 • Aktivan doprinos i u drugim relevantnim aktivnostima projekta;
 • Održavanje pod-stajta Regionalne tranzicione pravde uključujući i postavljanje tekstova, aktivnosti i povezanih materijala.

Ostale dužnosti:

 • Održavanje odgovarajućih kontakata za državnim organima i zvaničnicima raznih lokalnih organizacija, što je neophodno kako bi se osiguralo pravilno izvršenje gore navedenih dužnosti;
 • Održavanje odgovarajućih kontakata sa BIRN osobljem kao i sa svim BIRN lokalnim kancelarijama i/ili osobljem a kako bi se osiguralo pravilno izvršenje gore navedenih dužnosti;
 • Učešće u kreiranju i održavanju baze podataka sa kontaktima vezano za pravosuđe;
 • Izvršenje svih nepredviđenih obaveza i dužnosti koje mogu biti zahtevane kako bi se osiguralo nesmetano funkcionisanje i rad BIRN-a kao, npr. menjanje odsutnih kolega.

Kvalifikacije i karakteristike uspešnog kandidata:

 • Srpski kao maternji jezik;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika (pisanje, čitanje, razumevanje i govorenje);
 • Najmanje tri godine iskustva sa online, štampanim ili elektronskim medijima (poželjno je obrazovanje iznad osnovnih fakultetskih studija iz oblasti novinarstva ili druge srodne oblasti);
 • Iskustvo sa međunarodnim medijima;
 • Poznavanje političkih prilika na Balkanu;
 • Posaban interes za pitanja tranzicione pravde (ratni zločini, retributivni procesi, nasilje zasnovano na polu, napori ka pomirenju, napori memorijalizacije, uloga medija u suočavanju s prošlošću, nestala lica);
 • Veština uspostavljanja dobrih međuljudskih odnosa, dinammična, otvorena, vredna i predana osoba;
 • Sposobnost da radi nezavisno i proaktivno;
 • Sposobnost da se ponaša kao timski igrač u uslovima koji podrazumevaju puno rokova;
 • Odlično poznavanje rada na računaru.

BIRN ohrabruje kandidate oba pola i nudi jednake šanse svim zainteresovanim kandidatima, bez obzira na njihovu versku, nacionalnu ili političku pripadnost.

O BIRN-u

Balkanska istraživačka mreža je nevladina organizacija sa sedištem u Bosni i Hercegovini koja se bavi razvojem istraživačkog novinarstva na Balkanu. Nastala je 2005. godine iz programa za Balkan Instituta za izveštavanje u ratu i miru (IWPR) sa sedištem u Londonu i trenutno okuplja grupu urednika i instruktora koji omogućavaju novinarima u regionu da prave detaljne analitičke, istraživačke i multimedijalne novinarske izveštaje o kompleksnim političkim, ekonomskim, socijalnim, kulturnim i temama koje te tiču ljudskih prava.

Za više informacija o projektu ili o proceduri za prijavljivanje molimo kontaktirajte jessie.hronesova@birn.eu.com.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u