ISTORIJSKE ČINJENICE I DRUŠTVENE OKOLNOSTI

Opština Bačka Topola nalazi se u Vojvodini, u središnjem delu Bačke, na površini od 596 km². Na severu se graniči sa opštinom Subotica, na severoistoku sa opštinom Senta, na istoku sa opštinom Ada, na jugoistoku je opština Bečej, na jugu se nalazi opština Mali Iđoš, na jugozapadu je opština Kula, a na zapadu opština Sombor.
Naselja su izgrađena na plodnom černozemu lesne zaravni ispresecane rečicama i dolinama sa umereno-kontinentalnom klimom severnobačkog tipa. Kroz opštinu prolazi železnička pruga i autoput pravca Beograd-Subotica-Budimpešta, kao i sobraćajnice koje povezuju Sentu i Sombor, Bečej i Bajmok, Bačku Palanku i Horgoš.
Bačka Topola se nalazi na raskrsnici puteva između istočne i zapadne Evrope. Izgrađena je na obali male reke - Krivaja, na obroncima Telečke zaravni. Opština Bačka Topola ima 38.000 stanovnika u ukupno 23 naselja, koja zauzimaju 596 km2.
U njoj se ukraštaju putni pravci sever-jug i istok-zapad. Od Subotice je udaljena 32 km, od Sente i Bečeja oko 40 km, od Sombora 45 km i od Novog Sada 69 km.
Arheološki ostaci svedoče o postojanju naselja na području Bačke Topole još u praistoriji. Prvi podaci o Bačkoj Topoli datiraju iz 1462. godine u kontekstu tadašnjeg Fybaich-a, kojeg je kralj Matias Korvin darovao svojoj majci. Pod današnjim imenom grad se u spisima prvi put pojavljuje 1543. godine. Tek od 1918. godine kada u nju ulazi srpska vojska, Bačka Topola postaje srpski grad. Godine 1940. podignuta je pravoslavna crkva, a grad dobija i novu infrastrukturu i mnoge zgrade. Sada je grad obrazovni centar svoje oblasti. U njemu su dve osnovne škole, gimnazije, tehnička i ekonomska škola, a i viša poljoprivredna škola.
Bačka Topola poseduje Dom kulture koji ima pozorišnu salu koja prima 360 gledalaca. Ovde se redovono organizuju pozorišna gostovanja, kao i muzički koncerti za odrasle i decu.
Ovaj grad ima i Narodnu biblioteku sa 6 ogranaka i 123.000 naslova.
Bačka topola je jedna od opština koja svoje potencijale pretvara u razvojne mogućnosti. To se, međutim, nedovoljno vidi u beogradskim i drugim medijima sa nacionalnom pokrivenošću, niti je dostupno potencijalnim investitorima. Opština Bačka Topola ima izuzetne potencijale za razvoj privrede (malih i srednjih preduzeća), poljoprivrede, ruralnog turizma i defakto je „karta za budućnost održivog razvoja Srbije“.
Upravo je to razlog za realizaciju ovog projekta: da zainteresuje i privuče investitore, da građani Beograda i Srbije upoznaju i prepoznaju potencijale ove opštine, te da im ukaže na mogućnost da se i sami uključe u njen dalji razvoj.

.

TEME OD ZNAČAJA ZA BAČKU TOPOLU

INVESTICIJE (PRIVREDA, POLJOPRIVREDA I TURIZAM)
Poljoprivredna proizvodnja opštine Bačka Topola čini oko 57% ukupne privredne delatnosti, na preko 52.000 hektara plodnog poljoprivrednog zemljišta. Prerađivački kapaciteti su veoma zastupljeni, u klanici živine, i klanici krupne stoke. Sistemi akumulacionih jezera na Zobnatici, Panoniji, Krivaji i Pobedi omogućavaju navodnjavanje zemljišta.
Raspoloživi prirodni resursi u opštini, međutim, nisu dovoljno iskorišćeni, te su Bačkoj Topoli neophodni novi investitori, kako domaći, tako i inostrani, koji bi ulagali u privredu i poljoprivredu.
Zahvaljujući saobraćajno-geografskom značaju i ekonomskom položaju, perspektive razvoja opštine Bačka Topola su velike.
Bačkotopolska opština poseduje izuzetne turističke resurse. Poljoprivredna dobra "Zobnatica", "Krivaja" i "Panonija" predstavljaju bisere panonske ravnice. Svojom infrastrukturom i kapacitetima, predstavljaju značajne punktove kongresnog i sportskog turizma. "Zobnatica" je najstarija ergela konja u Srbiji, sa pokrivenim manježom, jedinstvenim muzejom konjarstva i konjičkog sporta, izgrađenim hipodromom. Sportski lov i ribolov je takođe razvijen. Lovišta opštine redovno posećuju lovci iz zemlje i inostranstva. Rasprostranjeni su zečevi i fazani, a nije nikakva retkost videti prava krda srneće divljači.
Iz obilja kulturno-istorijskih spomenika, lokalnog karaktera, svojim arhitektonskim izgledom i etnološkim značajem izdvajaju se Zavičajna kuća, Kovačko-kolarska radionica i Vetrenjača-muzej mlinarstva. Rimokatolička crkva u centru grada predstavlja monumentalni spomenik arhitekture sa početka prošlog veka. Na teritoriji Bačke Topole krajem 19-og veka su funkcionisale četri vetrenjače, ali do današnjeg dana preostala je samo jedna. Bačkotopolska vetrenjača spada u porodicu tipičnih vojvođanskih vetrenjača sa četiri etaže. Krajem 80-ih godina je sa originalne lokacije izmeštena na obalu jezera. Od 1987. godine funkcioniše kao muzej i spomenik mlinskoj industriji našeg kraja.
Razvojnim planovima i programima je predviđen značajan razvoj turizma na području opštine.
Sa investitorima, u cilju otvaranja novih radnih mesta, moguće su različite vrste dogovora oko specifičnih olakšica, u zavisnosti od vrste i značaja investicije. Investitori u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane mogu računati na kreiranje zajedničkih politika od značaja za opštinu. Povoljni klimatski uslovi, morfološki i pedološki sastav zemljišta kao i hidrološki uslovi izuzetno su pogodni za razvoj svih oblika poljoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Bačka Topola.
Važno je istaći i da lokalna samouprava ima veoma važnu ulogu u privrednom razvoju, što posebno dolazi do izražaja u kreiranju mikro uslova za pospešivanje razvoja biznisa i za privlačenje novih investicija. Od njene efikasnosti na administrativnim poslovima, preko obezbeđenja komunalno infrastrukturno opremljenih lokacija, do lokalne infrastrukturne razvijenosti - često zavisi uspeh u privlačenju investicija. Uloga lokalne samouprave se pomera sa administrativne, ka strateškom upravljanju održivim razvojem.
Pred Bačkom Topolom su u narednom periodu velike investicije: kako infrastrukturne u gradu, tako i kapitalne u ruralnim područjima, koje će doneti novu, dodatnu, vrednost ovoj opštini.
Pa ipak, nedovoljno je poznato zašto je upravo Bačka Topola pouzdan partner svima koji žele više i bolje, svima koji su spremni da investiraju, rade i zarade.

Medija centar će, kroz ovaj projekat građanima Srbiji i potencijanim domaćim i inostranim investitorima približiti ideju investiranja u ovu opštinu, tako što će (potencijalnim) partnerima kao i građanima, informisanjem pojasniti zašto (i kako) Bačka Topola nudi značajne komplekse komunalno opremljenog zemljišta, efikasan i brz postupak dobijanja dozvola za gradnju kao i stručne saradnike koji će na najbolji način ostvariti sve zamisli.