Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Ažurnost informacija na Internet stranicama organa vlasti

Predstavljanje rezultata istraživanja

jul – septembar 2010

Istraživanje je deo šireg projekta Transparentnost rada državnih institucija, koji ima za cilj ujednačavanje prakse objavljivanja informacija na Internet stranicama javnih institucija Srbije i doprineće unapređenju objavljivanja informacija u skladu sa svetskim standardima.

Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom UNDP u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo.

Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi u kojoj meri su informacije o radu državnih organa dostupne građanima na zvaničnim veb-prezentacijama institucija državne uprave i lokalne samouprave. Rezultati ovog istraživanja ponudiće smernice i doprineti daljem razvoju elektronske uprave u Srbiji.

 
USAID/IREX
Ova sekcija sajta realizovana je zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Izneti stavovi pripadaju isključivo autoru i ne predstavljaju zvaničan stav USAID-a i IREX-a.