Angažovana dokumentarna fotografija 2012.

Finansijska podrška za fotografije na temu socijalne pravde i ljudskih prava koje inspirišu i značajno podstiču publiku na interakciju.

Cilj projekta je da radovi fotografa koji se bave socijalnim pitanjima i pitanjima ljudskih prava stimulišu pozitivne socijalne promene u okruženju.

Grant će biti dodeljen dobro dizajniranim projektima koji vizuelno provociraju i podstiču publiku na reakciju.

Projekti bi trebalo da kombinuju postojeći rad sa programiranjem ili nekim drugim alatima i načinima koji bi omogućili publici da stekne dublje, preciznije razumevanje same teme i ohrabri je da utiče na promene i poboljšanje postojeće situacije na polju ljudskih prava i socijalne politike.

Rad na projektu podrazumeva saradnju fotografa i organizacija, koja omogućuje kombinaciju profesionalizma u fotografiji i radno iskustvo na projektima koji se bave ljudskim pravima.

Pet do osam grantova u vrednosti od 10 000 do 30 000 dolara biće dodeljeno izabranim projektima.

Krajnji rok za prijave je 31. maj. 2012. do 17h.

Detalji konkursa

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u