Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIODIFUZIJI

24. AVGUST 2004.


Član 1.


U Zakonu o radiodifuziji (`Službeni glasnik RS`, broj 42/02), član 23. menja se i glasi:
`Članove Saveta bira Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Skupština), na predlog ovlašćenih predlagača.

Ovlašćeni predlagači jesu:
1) nadležni odbor Skupštine;
2) Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine;
3) rektori univerziteta u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora;
4) udruženja radiodifuznih javnih glasila u Republici Srbiji, udruženja novinara u Republici Srbiji, profesionalna udruženja filmskih i dramskih umetnika u Republici Srbiji i profesionalna udruženja kompozitora u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora;
5) domaće nevladine organizacije i udruženja građana koja se prevashodno bave zaštitom slobode govora, zaštitom prava nacionalnih i etničkih manjina i zaštitom prava dece, putem zajedničkog dogovora;
6) crkve i verske zajednice.
Kandidata za devetog člana Saveta predlažu prethodno izabrani članovi Saveta, s tim što moraju predložiti kandidata koji živi i radi na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i koji ispunjava kriterijume za članstvo u Savetu utvrđene ovim zakonom.
Kandidat za devetog člana Saveta predložen je ako za njega glasa najmanje pet članova Saveta.`


Član 2.


Član 24. menja se i glasi:
`Svaki ovlašćeni predlagač podnosi nadležnom odboru Skupštine listu na kojoj se obavezno nalaze dva kandidata za člana Saveta, sa izuzetkom nadležnog odbora Skupštine, koji predlaže listu na kojoj se obavezno nalazi šest kandidata. Za izbor devetog člana Saveta predlaže se samo jedan kandidat. Svaki predlog mora biti potpisan i overen od strane ovlašćenog predlagača i sadržati lično ime i adresu zastupnika.
Kandidati ne moraju biti iz reda ovlašćenog predlagača.