Sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2012. godini

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije
Sektor za informisanje i medije

Predmet konkursa
Sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.

Cilj konkursa
Ostvarivanje i unapređivanje prava pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona na informisanje na maternjem jeziku i očuvanje srpskog jezika, nacionalnog i kulturnog identiteta.

Uslovi za učešće na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja, u navedenim zemljama. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila u navedenim zemljama.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Krajnji rok za prijave je 1. decembar 2011. godine

Detaljne informacije (kriterijumi, kontakt, obrasci) nalaze se na sajtu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u