Najbolji medijski prilog o procesu evropskih integracija u Srbiji

Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Erste Banka raspisuju konkurs za priloge na temu evropskih integracija ili Procesa stabilizacije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i njihovog uticaja na svakodnevni život građana Srbije.

Na konkursu mogu da učestvuju novinari štampanih i elektronskih medija registrovanih na teritoriji Republike Srbije, sa medijskim prilozima koji su objavljeni u periodu od 1. januara do 31. decembra ove godine.

Nagrade će se dodeljivati za priloge u 8 kategorija:

  • Najbolji televizijski izveštaj
  • Najbolji radijski izveštaj
  • Najbolji novinski izveštaj
  • Najbolji prilog u lokalnom mediju
  • Najbolji prilog u oblasti malih i srednjih preduzeća
  • Najbolji rad objavljen na Internetu
  • Najbolji studentski rad/prilog objavljen u štampanom ili elektronskom mediju
  • Najbolji prilog o projektu realizovanom u Srbiji, koji je finasirala EU

Krajnji rok za slanje radova je 31. decembar 2012. godine.

Radove slati na adresu:

Republika Srbija
Vlada
Kancelarija za evropske integracije
Za NOVINARSKU NAGRADU
Nemanjina 34/1
11000 Beograd

Žiri, u čijem sastavu će biti predstavnici NUNS-a, UNS-a, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Erste Banke, do kraja januara 2013. godine proglasiće po jednog dobitnika nagrade u svakoj od osam navedenih kategorija.

Nagrada je radno-studijska poseta Briselu, gde će svaki od pobednika imati priliku da se susretne sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta i tokom poseta pripremi izveštaje koje će objaviti u svom mediju.

Više informacija o konkursu možete pronaći na internet prezentacijama Delegacije www.europa.rs, i Kancelarije na adresi: www.seio.gov.rs.

Kontakt:
Kancelarija za evropske integracije
Ivana Đurić
E-mail: idjuric@seio.gov.rs

Delegacija EU
Aleksandar Đorđević
E-mail: aleksandar.djordjevic@ec.europa.eu

Dobitnici nagrada (pdf)

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u