Na temu- Srbija, Kina i Evropa, za MC piše urednik agencije BETA
Od početka pandemije korona virusa koja je krenula iz Kine, tačnije iz grada Vuhan u decembru 2019. godine ,više zemalja optužuje Kinu da svetsku javnost nije obavestila o pretnji i mogućim razmerama pandemije.Kina je odbacivala te optužbe, no neke Zapadne zemlje , kako pišu njjihovi mediji, ubeđene su da Komunistička partija Kine „koja sve kontroliše“ ,krije nered prouzrokovan Covidom 19 u svetskim razmerama.
На тему Сербия, Китай и Европа для МС пишет редактор агентства БЕТА ДРАГАН ЯНЬИЧ
С начала пандемии коронавируса, вспыхнувшей в Китае, вернее в городе Ухань в декабре 2019 года, некоторые страны обвиняют Китай в том, что ее власти не предупредили мировую общественность об угрозах и возможных масштабах пандемии. Китай опроверг эти обвинения, но некоторые страны Запада, как пишут их СМИ, уверены в том, что «контролирующая всё» Коммунистическая партия Китая скрывает вызванный вирусом COVID-19 беспорядок в мировом масштабе.